Обозний Олександр Миколайович

Посада: старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н.

Рік народження: 1985

Освіта:

У 2007 р. закінчив Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (Локомотиви)», кваліфікація «магістр-механік залізничного транспорту» (диплом з відзнакою ХА №32406424).

Кандидат технічних наук з 2021 р.  Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Тема дисертації «Удосконалення процесів передрейсової підготовки локомотивів на основі електронного паспорту». Науковий керівник – д.т.н., проф. Володимир ПУЗИР.

Напрямок наукової діяльності:

Напрямок наукової діяльності: – розробка елементів АСУ технологічним процесом ремонту локомотивів, розробка технічних завдань до елементів АРМ майстрів ремонтних відділень.

Автор:

Автор понад  30 наукових та учбово-методичних публікацій (статей в журналах за збірниках праць, тез доповідей міжнародних науково-технічних конференцій, методичних та науково-методичних розробок).

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1. Puzyr V. , Datsun Y.Obozny O., Pyvo V.Development of a repair technology for locomotive units on the basis of the theory of decision. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. Volume 664. 012029.

2. Puzyr V., Krasheninin O., Zhalkin D., Datsun Y., Obozny O. Estimation of the influence of the interaction of factors pairs on the coefficient of route execution possibility. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. Volume 659. 012057

3. Puzyr V., Datsun Y., Obozny O. Design of algorithm for identification of locomotive electrical machine unit during repair. International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol. 7 (4.3). P. 157-161

4. Obozny O.  Method of using electronic passport of locomotive in management system of preroute preparation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies .  2013.  № 3 (62). P. 56-58.

5. Обозний О.М., Бобрицький С.В. Розробка методики прийняття рішення про видачу локомотива в рейс на основі аналізу його фактичного технічного стану. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2014. Вип. 149. С. 71 – 75.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1АСУ і САПР в локомотивному господарствіЛокомотиви та локомотивне господарство
2Загальний курс залізниць і рухомого складуЛокомотиви та локомотивне господарство