Обозний Олександр Миколайович

Посада: старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1985

Освіта:

У 2007 р. закінчив Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (Локомотиви)», кваліфікація «магістр-механік залізничного транспорту» (диплом з відзнакою ХА №32406424).

Напрямок наукової діяльності:

Напрямок наукової діяльності: – розробка елементів АСУ технологічним процесом ремонту локомотивів, розробка технічних завдань до елементів АРМ майстрів ремонтних відділень.

Автор:

Автор понад  15-ти наукових та учбово-методичних публікацій (статей в журналах за збірниках праць, тез доповідей міжнародних науково-технічних конференцій, методичних та науково-методичних розробок).

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1. Обозний О.М. Оцінка показників ТО при подовженні терміну експлуатації ТРС по напрацюванню [Текст] / Е.Д. Тартаковський, О.В. Устенко, О.С. Крашенінін, О.М. Обозний // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 132. – С. 5 – 11.
2. Method of using electronic passport of locomotive in management system of preroute preparation / O. Obozny // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies . – 2015. – № 3 (62). – S. 56-58
3. Обозний О.М. Розробка методики прийняття рішення про видачу локомотива в рейс на основі аналізу його фактичного технічного стану [Текст] / О.М. Обозний, С.В. Бобрицький // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДУЗТ, 2014. – Вип. 149. – С. 71 – 75
4. Обозний О.М. Визначення залежності швидкості зміни параметрів вузлів локомотива від умов експлуатації [Текст] / О.М. Обозний // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ. – 2015 – №1 (218) – С. 110-112
5. Обозний О.М. Оптимізація експлуатації та ремонту локомотивів на основі прогнозування зміни параметрів їх вузлів [Текст] / О.М. Обозний, В.Г. Пузир, Ю.М. Дацун . – Маріуполь, 2017. – С. 125 – 126

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1АСУ і САПР в локомотивному господарствіЛокомотиви та локомотивне господарство
2Загальний курс залізниць і рухомого складуЛокомотиви та локомотивне господарство