Співробітники ЦЗЯВО

Бабенко Андрій Олександрович

керівник ЦЗЯВО, к.т.н., доцент

Бабенко Андрій Олександрович

Кандидат технічних наук з 2002 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.050.10 у Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 05.02.02 – “Машинознавство”. Тема дисертаційної роботи: “Діагностування зносу та довговічності деталей машин по електропровідності змащувального мастила“.

Напрямок наукової діяльності: підвищення ресурсу технічних систем за рахунок діагностування експлуатаційних властивостей змащувальних матеріалів, а також механізація вантажно-розвантажувальних робіт.

Автор 44 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Обозний Олександр Миколайович

доцент, к.т.н.

Обозний Олександр Миколайович

Кандидат технічних наук з 2021 р.  Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Тема дисертації «Удосконалення процесів передрейсової підготовки локомотивів на основі електронного паспорту». Науковий керівник – д.т.н., проф. Володимир ПУЗИР.

Напрямок наукової діяльності: розробка елементів АСУ технологічним процесом ремонту локомотивів, розробка технічних завдань до елементів АРМ майстрів ремонтних відділень.

Автор понад 30-ти наукових та учбово-методичних публікацій (статей в журналах за збірниках праць, тез доповідей міжнародних науково-технічних конференцій, методичних та науково-методичних розробок).

Ушаков Михайло Віталійович

старший викладач

Ушаков Михайло Віталійович

Освіта вища. У 1994 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Автоматика телемеханіка і зв’язок на залізничному транспорті». Отримав диплом з відзнакою та кваліфікацію «інженер-електрик».

Напрямок наукової діяльності – мікропроцесорні інформаційні та керуючи системи на залізничному транспорті, комп’ютерні технології у навчальному процесі.

Автор 17 наукових праць,  5 патентів.

Лазарєва Наталя Миколаївна

інженер кафедри УВКР, інженер ЦЗЯВО

Лазарєва Наталя Миколаївна

Освіта вища. У 1994 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Автоматика, телемеханіка і зв’язок на залізничному транспорті”.
У 1994-1997 рр. навчалась в аспірантурі УкрДАЗТ за спеціальністю 05.13.05 «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування»

Друга вища освіта. У 2012 році закінчила Харківський національний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа”.

Напрямок наукової діяльності – штучний інтелект та сучасні інтелектуальні технології керування; використання нечітких алгоритмів з нейромережевою адаптацією в системах керування складними об’єктами.

Автор 23 наукових праць, 7 навчально-методичних розробок.

Штомпель Тетяна Володимирівна

фахівець першої категорії навчального відділу, інженер ЦЗЯВО

Штомпель Тетяна Володимирівна

фахівець першої категорії навчального відділу, інженер за сумісництвом центру забезпечення якості вищої освіти.

Освіта вища. У 2006 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста.

Завдання та обов’язки. Складання розкладу модульного контролю для студентів денної форми здобуття вищої освіти. Розподіл аудиторного фонду у відповідності до розкладу модульного контролю.

Кладько Надія Сергіївна

інженер ЦЗЯВО

Кладько Надія Сергіївна

Освіта вища. У 2018 році закінчила Український державний університет залізничного транспорту за спеціальністю «Вагони».

Завдання та обов’язки. Відповідальна за проведення опитувань здобувачів освіти.