Центр забезпечення якості вищої освіти

керівник центру

Панченко Владислав Вадимович

к.т.н., доцент

корпус 1, поверх 3, кабінет 312

Центр забезпечення якості вищої освіти Центр забезпечення якості вищої освіти

У 2015 році на базі обчислювального центру Університету був утворений Центр оцінювання якості вищої освіти (ЦОЯВО) та дистанційного навчання метою діяльності якого стали моніторинг якості надання освітніх послуг, а також неупереджене та об’єктивне оцінювання рівня знань студентів за рахунок автоматизації проведення модульного контролю.

Першим керівником ЦОЯВО з 2015 до 2019 років був Олександр Саяпін, нині доцент кафедри вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою. З 2015 року була започаткована планова система перевірки рівня знань студентів шляхом проведення комп’ютерного тестування двічі на семестр. За ці роки була проведена масштабна робота по створенню системи тестування, закладені основи організації та проведення модульного контролю знань студентів, складені програми тестових завдань з усіх дисциплін по всім кафедрам з 1 по 5 курс, розроблені методичні рекомендації до формування тестових завдань.

Подальшим імпульсом для розвитку внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти стало затвердження влітку 2019 року «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», що відкрило нові, перспективні горизонти для роботи в цьому напрямку.

Восени 2019 року ЦОЯВО було перейменовано на Центр забезпечення якості вищої освіти (ЦЗЯВО) керівником якого призначено доцента кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки – Владислава Панченка. Відтоді, Центр проводить активну роботу одразу за декількома напрямками, основними з яких є:

  • постійний та системний електронний моніторинг якості вищої освіти шляхом електронного опитування всіх учасників освітнього процесу та роботодавців;
  • контроль за дотриманням принципів академічної доброчесності в Університеті;
  • надання консультацій та роз’яснень з питань забезпечення якості вищої освіти розробниками освітніх програм, керівникам структурних підрозділів та студентському самоврядуванню;
  • розробка ефективних, справедливих та дієвих механізмів морального та матеріального заохочення викладачів Університету до досконалості;
  • розбудова та підтримка системи дистанційного навчання Moodle УкрДУЗТ;
  • навчання викладачів та студентів навичкам роботи з дистанційними інструментами освіти;
  • участь у проектах та програмах спрямованих на професійне вдосконалення викладачів.

Для здійснення своєї роботи Центр має відповідну матеріально-технічну базу та використовує комп’ютерну мережу Університету: 46 обладнаних комп’ютерами навчальних лабораторій та комп’ютерних класів, на базі яких працює програма контролю навчальних досягнень студентів «Рубікон».

Команда ЦЗЯВО продовжує працювати разом з вами для подальшого удосконалення системи забезпечення якості вищої освіти УкрДУЗТ!