Академічна доброчесність

керівник центру

Панченко Владислав Вадимович

к.т.н., доцент

корпус 1, поверх 3, кабінет 312
Однією з функцій Центру є забезпечення дотримання Кодексу академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу. З цією метою співробітниками Центру проводиться популяризація принципів академічної доброчесності серед викладачів та студентів Університету.
Центром впроваджено систему запобігання та виявлення академічного плагіату, за допомогою якої здійснюється  вибіркова перевірка кваліфікаційних робіт на ознаки академічного плагіату.
Дотримання принципів академічної доброчесності є важливою складовою для підвищення іміджу Університету та надання якісної освіти студентам.