Тестування студентів

керівник центру

Бабенко Андрій Олександрович

керівник ЦЗЯВО, к.т.н., доцент

корпус 1, поверх 2, кабінет 202

З 2015 р. Український державний університет залізничного транспорту використовує нову програму тестування знань студентів «Рубікон» власної розробки.

У програмі використовується п’ять основних типів тестових завдань:

  • – вибір однієї відповіді;
  • – вибір декількох відповідей;
  • – підбір пар;
  • – ранжування;
  • – введення відповіді з клавіатури.

За п’ять років проведено більш 200,5 тисяч тестувань тільки з модульного контролю. Також використовується поточне тестування при допуску/захисті лабораторних робіт та декілька видів вхідного і підсумкового тестування.

На сьогоднішній день в електронній базі зберігається 5420 тестів з усіх дисциплін по всім кафедрам Університету. Безперервно відбувається планомірне оновлення, вдосконалення та розширення бази тестових питань для забезпечення об’єктивності оцінювання. Контингент студентів, що проходять перевірку рівня знань, становить близько 2600 осіб на рік. За час роботи Центру пройшли тестування майже 10,5 тис. студентів.
Система комп’ютерного тестування «Рубікон» забезпечує безперервне отримання узагальнених показників та моніторинг якості підготовки спеціалістів по всім спеціальностям з можливістю статистичної обробки результатів згідно із визначеною загальноінституційною політикою та процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Галерея