Моніторинг якості освіти

керівник центру

Панченко Владислав Вадимович

к.т.н., доцент

корпус 1, поверх 3, кабінет 312

З метою покращення освітньої діяльності ЦЗЯВО проводить моніторинг якості освіти шляхом постійного опитування викладачів, студентів та роботодавців.

Опитування торкаються тем навчання, викладання, соціально-побутових умов, соціальної мотивації, професійної спрямованості студентів тощо та сприяють покращенню якості освітнього процесу УкрДУЗТ.

Аналіз інформаціїтаких опитувань дозволяє отримати об’єктивні дані про функціонування освітньої системи, дає можливість побачити переваги й «слабкі місця» в організації освітнього процесу на основі яких, в подальшому, можливо зробити правильні кроки у напрямку усунення недоліків та виправлення помилок, що були допущені під час запровадження інновацій. Разом з тим, інформація, отримана у процесі моніторингового дослідження, дає можливість розробити стратегію подальшого розвитку освітньої галузі.

Приклади форм опитування 2020/2021 навчального року

Приклади форм опитування 2019/2020 навчального року

Галерея