Результати опитувань роботодавців

керівник центру

Панченко Владислав Вадимович

к.т.н., доцент

корпус 1, поверх 3, кабінет 312

Результати опитування роботодавців щодо якості освіти випускників УкрДУЗТ

Назва освітньої програмибакалавримагістри (о-п)магістри (о-н)аспіранти
1Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)відкритивідкрити
2Організація міжнародних перевезеньвідкритивідкрити
3Організація правової та експедиторської діяльностівідкрити
4Організація перевезень і управління на транспортівідкритивідкритивідкрити
5Транспортний сервіс та логістикавідкрити
6Транспортні технології (на залізничному транспорті) відкрити
7Безпека та охорона праці на залізничному транспортівідкрити
8Переклад та англійська мова і літературавідкрити
9Автомотриси, автодрезини та спеціальні машини залізничного транспортувідкрити
10Вагони та вагонне господарствовідкритивідкрити
11Високошвидкісний рухомий складвідкритивідкрити
12Вагони та транспортна інженеріявідкрити
13Діагностування та неруйнівний контроль рухомого складу залізницьвідкрити
14Електровози та електропоїздивідкритивідкрити
15Енергетичний менеджментвідкритивідкрити
16Енергоменеджмент і енергоаудит в електроенерг. та електромех.відкрити
17Електропостачання та ресурсозберігаючі технологіївідкритивідкрити
18Електричний транспортвідкрити
19Залізничний транспорт відкрити
20Локомотиви та локомотивне господарствовідкритивідкритивідкрити
21Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікавідкрити відкрити
22Теплоенергетикавідкрити
23Альтернативні джерела енергії та екологічно чистий транспортвідкрити
23Якість, стандартизація та сертифікаціявідкрити
24Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіївідкритивідкрити
25Інтелектульні інформаційні технологіївідкрити
26Інноваційні системи комплексної автоматизації технологічних процесіввідкрити
27Комп’ютерна інженерія транспортних системвідкрити
28Комп’ютерні інформаційно-управляючі системивідкритивідкрити
29Комп’ютерні мережеві технологіївідкритивідкрити
30Мережеві технології та комп’ютерна технікавідкрити
31Організація контролю систем керування рухом поїздіввідкрити
32Системи керування рухом поїздіввідкрити
33Спеціалізовані комп’ютерні системивідкрити
34Телекомунікації та радіотехнікавідкритивідкрити відкрити
35Телекомунікаційні системи та мережівідкрити
36Технології штучного інтелектувідкритивідкрити
37Економічна безпека підприємствавідкрити
38Економіка підприємствавідкритивідкрити відкрити
39Комерційна діяльність та логістикавідкрити
40Маркетингвідкритивідкрити
41Менеджмент зовнішньоекономічної діяльностівідкрити
42Менеджмент організацій і адмініструваннявідкритивідкрити
43Облік, аудит і оподаткування банків та фінансових установвідкрити
44Облік, аудит та оподаткування комерційної діяльностівідкритивідкрити
45Облік і оподаткуваннявідкрити
46Підприємництвовідкритивідкрити
47Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьвідкрити
48Публічне управління і адмініструваннявідкритивідкрити
49Топ-менеджмент в обліку та адмініструваннівідкрити
50Управління персоналом та економіка працівідкрити
51Управління фінансами, банківська справа та страхуваннявідкритивідкрити
52Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринкахвідкрити
53Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспортувідкрити
54Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машинивідкритивідкрити
55Будівництво та цивільна інженерія відкрити
56Галузеве машинобудування відкрити
57Геодезія, землеустрій та кадастрвідкрити
58Залізничні споруди та колійне господарствовідкритивідкритивідкрити
59Організація паливо-мастильного господарства підприємстввідкрити
60Промислове та цивільне будівництвовідкритивідкрити
61Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспортувідкритивідкрити