Результати опитувань здобувачів освіти

керівник центру

Панченко Владислав Вадимович

к.т.н., доцент

корпус 1, поверх 3, кабінет 312

Результати опитування здобувачів освіти УкрДУЗТ

Назва освітньої програмибакалавримагістриаспіранти
1Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)відкритивідкрити
2Організація міжнародних перевезеньвідкритивідкрити
3Організація правової та експедиторської діяльностівідкрити
4Організація перевезень і управління на транспортівідкритивідкрити
5Транспортний сервіс та логістикавідкрити
6Транспортні технології (на залізничному транспорті)відкрити
7Безпека та охорона праці на залізничному транспортівідкрити
8Переклад та англійська мова і літературавідкрити
9Автомотриси, автодрезини та спеціальні машини залізничного транспортувідкрити
10Вагони та вагонне господарствовідкритивідкрити
11Високошвидкісний рухомий складвідкритивідкрити
12Вагони та транспортна інженеріявідкрити
13Діагностування та неруйнівний контроль рухомого складу залізницьвідкрити
14Електровози та електропоїздивідкритивідкрити
15Енергетичний менеджментвідкритивідкрити
16Енергоменеджмент і енергоаудит в електроенерг. та електромех.відкрити
17Електропостачання та ресурсозберігаючі технологіївідкритивідкрити
18Електричний транспортвідкрити
19Залізничний транспортвідкрити
20Локомотиви та локомотивне господарствовідкритивідкрити
21Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікавідкритивідкрити
22Теплоенергетикавідкрити
23Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіївідкритивідкрити
24Інтелектульні інформаційні технологіївідкрити
25Інноваційні системи комплексної автоматизації технологічних процесіввідкрити
26Комп’ютерна інженерія транспортних системвідкрити
27Комп’ютерні інформаційно-управляючі системивідкрити
28Комп’ютерні мережеві технологіївідкрити
29Мережеві технології та комп’ютерна технікавідкрити
30Організація контролю систем керування рухом поїздіввідкрити
31Системи керування рухом поїздіввідкрити
32Спеціалізовані комп’ютерні системивідкрити
33Телекомунікації та радіотехнікавідкритивідкритивідкрити
34Телекомунікаційні системи та мережівідкрити
35Технології штучного інтелектувідкритивідкрити
36Економічна безпека підприємствавідкрити
37Економіка підприємствавідкритивідкритивідкрити
38Комерційна діяльність та логістикавідкрити
39Маркетингвідкритивідкрити
40Менеджмент зовнішньоекономічної діяльностівідкрити
41Менеджмент організацій і адмініструваннявідкритивідкрити
42Облік, аудит і оподаткування банків та фінансових установвідкрити
43Облік, аудит та оподаткування комерційної діяльностівідкритивідкрити
44Облік і оподаткуваннявідкрити
45Підприємництвовідкритивідкрити
46Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьвідкрити
47Публічне управління і адмініструваннявідкритивідкрити
48Топ-менеджмент в обліку та адмініструваннівідкрити
49Управління персоналом та економіка працівідкрити
50Управління фінансами, банківська справа та страхуваннявідкритивідкрити
51Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринкахвідкрити
52Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспортувідкрити
53Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машинивідкритивідкрити
54Будівництво та цивільна інженеріявідкрити
55Галузеве машинобудуваннявідкрити
56Геодезія, землеустрій та кадастрвідкрити
57Залізничні споруди та колійне господарствовідкритивідкрити
58Організація паливо-мастильного господарства підприємстввідкрити
59Промислове та цивільне будівництвовідкритивідкрити
60Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспортувідкритивідкрити