Формування автоматизованої технології транспортування контейнерів залізницею на основі теорії випадкових потоків

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Колісник Аліна Володимирівна

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., проф. Бутько Тетяна Василівна

Спеціальність: 05.22.01 – транспортні системи

Захист: 01.10.2020

Статус: Захищена