Формування автоматизованої технології управління інтермодальними перевезеннями

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Шапатіна Ольга Олександрівна

Науковий керівник / консультанти: к.т.н., доц. Костєнніков Олексій Михайлович

Спеціальність: 05.22.01 – транспортні системи

Захист: 01.10.2020

Статус: Захищена