Оцінювання вартості інноваційних технологій на підприємствах

Дисертація на здобуття наукового ступеня: Кандидата технічних наук

Автор: Рахма Мохаммед Кадім Рахма

Науковий керівник / консультанти: д.т.н.,проф. Глухов Валерій Сергійович

Спеціальність: 05.22.01 – транспортні системи

Захист: 01.02.2020

Статус: Захищена