Високоміцні бетони транспортного призначення з підвищеною довговічністю

Дисертація на здобуття наукового ступеня: Кандидата технічних наук

Автор: Гуняк Олег Моісейович

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., проф. Соболь Хоритон Сергійович

Спеціальність: 05.22.01 – транспортні системи

Захист: 04.02.2020

Статус: Подана