Удосконалення логістичного управління транспортуванням зернових вантажів залізничним транспортом

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Арсененко Данило Володимирович

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., проф. Ломотько Денис Вікторович

Спеціальність: 05.22.01 – транспортні системи

Захист: 02.10.2020

Статус: Захищена