Розвиток теоретичних основ організації і управління змішаними перевезеннями масових вантажів за участю флоту

Дисертація на здобуття наукового ступеня: доктор технічних наук

Автор: Коскіна Юлія Олексіївна

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., проф. Шибаєв Олександр Григорович

Спеціальність: 05.22.01 – транспортні системи

Захист: 22.04.2021

Статус: Подана