Удосконалення методу визначення резервів часу у нитках графіку на основі моделювання розповсюдження затримок поїздів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Гурін Дмитро Олегович

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., доц. Прохорченко Андрій Володимирович

Спеціальність: 05.22.01 – транспортні системи

Захист: 23.04.2021

Статус: Подана