Прохоров Віктор Миколайович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1976

Освіта:

Закінчив у 1998 році Українську інженерно-педагогічну академію за спеціальністю «Професійне навчання. Електроенергетика.» та здобув кваліфікацію інженера-педагога.

Кандидат технічних наук з 2017 року. Дисертацію на тему «Розробка автоматизованої технології управління вагонопотоками на основі системної оптимізації плану формування поїздів»захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи”. Доцент з 2020 року.

Напрямок наукової діяльності:

Розробка методів автоматизованого планування експлуатаційної роботи залізничного транспорту

Автор:

Автор понад 24 наукових праць. В рамках наукової та навчально-методичної видано 24 публікацій, з них 2 конспекта лекцій, 3 навчально-методичні праці, 8 тез доповідей та 11 наукових статей.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Панченко С. В., Бутько Т. В., Прохоров В. М., Пархоменко Л. О. Удосконалення технології організації вагонопотоків шляхом формування автоматизованої системи розрахунку і забезпечення виконання плану формування поїздів. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.2.
    Бутько Т. В., Прохоров В.М. Перспективи використання нейронечітких технологій при удосконалення АРМ оперативного персоналу залізниць. Збірник наукових праць ДонІЗТ. 2006. №8. С.29–36.
  2. Прохорченко А.В., Прохоров В.М., Постоленко А.Ю. Розроблення моделі формування плану роботи сортувальної станції на основі теорії розкладу. Збірник наукових праць УкрДАЗТ.
  3. Прохоров В. М., Рябушка Ю. А. Передумови розробки автоматизованої системи управління вагонопотоками на залізницях України. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2016. № 165. С. 18–25.
  4. Organization of railway freight short-haul transportation on the basis of logistic approaches ICTE 2019, December 2019, Riga, Latvia T. Butko, V. Prokhorov, T.Kalashnikova, Y. Riabushka 
  5. Butko T., Prokhorov V., Chekhunov D. Devising a method for the automated calculation of train formation plan by employing genetic algorithms. Eastern-European journal of enterprise technologies. 2017. Vol. 85. No. 3. Pt. 1. P. 55–61.
  6.  Solution of the Problem of Empty Car Distribution between Stations and Planning of Way-Freight Train Route Using Genetic Algorithms International Journal of Engineering & Technology 2018 y. p. 275 – 278. Prokhorov V., Kalashnikova T.Y., Rybalchenko L.I., Riabushka Y.A., Chekhunov D.
  7.  Butko T.Forming an automated technology to manage freight transportation along a direction//Butko T.Kostiennikov O. Parkhomenko L. Prokhorov V. Bogomazova G./Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. №1/3(97). P. 6–13. 

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Основи теорії систем і управлінняОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Основи теорії транспортних процесів і системОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Інтелектуальні технології управління залізничними перевезеннямиОрганізація перевезень і управління на транспорті