Балака Євгеній Іванович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук

Рік народження: 1947

Освіта:

У 1971 році закінчив Харківський державний університет ім. А.М.Горького за спеціальністю «Планування промисловості».

Кандидат економічних наук з 1991 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 053.06.01 у Харківському державному університеті ім. А.М.Горького за спеціальністю 08.00.05 –  Економіка, планування, організація управління народним господарством і його галузями. Тема дисертації: «Методи планування та оцінки ефективності виробництва і нової техніки ( на прикладі машинобудування)». Науковий керівник – д.е.н., проф. В.П. Бабич.

 

Основні етапи науково – педагогічної діяльності: Старший інженер, старший науковий співробітник, завідуючий сектором Всесоюзного науково – виробничого об’єднання «Союзтурбогаз»; старший науковий співробітник, завідуючий сектором, завідуючий відділом Науково дослідного інституту автоматизації управління та виробництва; старший викладач, доцент кафедри економіки транспорту, докторант Української державної академії залізничного транспорту; доцент, професор кафедри економіки та галузевого менеджменту; професор кафедри управління вантажною і комерційною роботою, професор, доцент кафедри транспортних систем та логістики Українського державного університету залізничного транспорту.

Напрямок наукової діяльності:

Теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінки економічної ефективності виробництва та інноваційних рішень.

Під керівництвом Балаки Є.І. підготовлено та захищено п’ять кандидатських дисертацій

Автор:

Автор понад 200 публікацій наукового та навчально-методичного  характеру, чотири навчальних посібника з грифом МОНУ та 1 патент на корисну модель.

Нагороди та подяки:

Диплом учасника Обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» (2006 р.); Подяка Головного управління освіти і науки Харківської області державної адміністрації (2006); Подяка начальника Південної залізниці (2010); Знак «Почесна Відзнака» (2015)

Вибрані публікації:

 1. G Vatulia, M Rezunenko, D Petrenko, Y Balaka, Y Orel. A statistical method for predicting the eccentric load capacity of rectangular concrete filled steel tubular columns – MATEC Web of Conferences 313, 00031 (2020)
 2. Ломотько Д. В., Балака Є. І., Резуненко М. Є. Визначення оптимальної кількості вагонів у маршрутних поїздах. Залізничний транспорт України.- Київ, 2019. № 4. C. 4-12.
 3. Балака Є.І., Резуненко М.Є., Резуненко С.О., Попов М.А. Прогнозування обсягів пасажирських перевезень в дальньому залізничному сполученні на основі багатофакторному аналізу. Збірник наукових праць УкрДУЗТ, 2019, вип.185. – С.6-14.
 4. Панченко С.В., Ватуля Г.Л., Балака Є.І., Лючков Д.С. Концептуальні підходи до диверсифікації діяльності ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» Українська залізниця. – 2018. –№ 9 (63).– С. 15-19.
 5. Балака Є.І., Лючков Д.С., Резуненко М.Є. Підвищення рівня освіти абітурієнтів з сільської місцевості. Наукові записки кафедри педагогіки: Зб. наук. пр. – Вип. 42. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. – С. 6-18.
 6. Балака Є. І., Альошинський Є. С. Раціоналізація митних процедур в умовах міжнародної транспортної діяльності. Українська залізниця. – 2017. –№ 7-8 (49-50).– С. 35-38.
 7. Альошинський Є.С., Балака Є.І., Резуненко М.Є. Діалектика логістики і задачі сьогодення: кластерізація та підготовка фахівців. Залізничний транспорт України.- Київ, 2016.-№3-4.-С.8-13.
 8. Балака Є. І., Альошинський Є. С., Резуненко М. Є. Підходи до проблеми адаптації шкільного курсу математики до вимог вищої школи. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. праць. – Харків: НТУ”ХПІ”, 2016. – Вип. 45(49): у 2-х ч. – Ч. 2.– С. 97-108.
 9. Концепція диверсифікації залізничного транспорту України на основі створення регіональних транспортно-логістичних кластерів/ Балака Є. І. та ін. Залізничний транспорт України. – 2012. – №6. – С. 24–28.
 10. Данько М.І., Балака Є.І., Семенцова О.В., Островерх Н.М. Управління приміським пасажирським транспортом України: монографія. Харків: УкрДАЗТ, 2013.-154 с. ISBN 978-654-654-000-7
 11. Балака Є.І., Зоріна О.І., Колесникова Н.М, Писаревський І.М. Оцінка економічної доцільності інвестицій в інноваційні проекти на транспорті: навч. посіб. За заг. ред. Є.І. Балаки.– Харків: УкрДАЗТ, 2005.-210 с. ISBN 5-7763-1156-Х. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (№14/18.2-1673 від 14.07.04.) –
 12. Основи економічного і соціального прогнозування: навч. посіб./ Є.І Балака та ін. – Харків: ХарДАЗТ, 2001.-78с. ISBN 5-7763-1634-0 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (№ 2/77 від 12.01.01.)

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1ЛогістикаОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Економічна оцінка інноваційних проектів на транспортіОрганізація перевезень і управління на транспорті