Арсененко Данило Володимирович

Посада: асистент

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат технічних наук

Рік народження: 1987

Освіта:

У 2009 р. з відзнакою закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті».

З 2010 по 2015 роки працював в Харківській дирекції залізничних перевезень за спеціальностями приймальник поїздів, агент комерційний та комерційний ревізор. З 2015 р. – аспірант, асистент кафедри Транспортні системи та логістика

Напрямок наукової діяльності:

Питання удосконалення організації місцевої роботи в пунктах концентрації вантажної роботи в умовах реформування транспорту, аналіз роботи залізниці з питань діалогу «замовник-залізниця», технологія перевезень зернових вантажів

Автор:

Автор 32 наукових та науково-методичних публікацій

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

Назва роботиВихідні даніАвтори
1Розробка моделі функціонування пункту концентрації комерційної роботи в умовах реструктуризації залізничного транспортуДрук. Зб. наук. праць.- Харків: УкрДАЗТ, 2013.- Вип. 142. – С.19-23. 7/1,2Ломотько Д.В.,
Арсененко Д.В.
2Формирования эффективных логистических технологий в перевозках грузов при железнодорожном международном сообщенииДрук. Сборник научных трудов SWorld.-Выпуск 4 (37) Том 1. Иваново: МАРКОВА АД-, 2014.- С. 77-79. 3/0,4Ломотько Д.В., Арсененко Д. В.
3Методология формирования эффективной логистической технологии перевозок в железнодорожном межгосударственном сообщенииЗалізничний транспорт України №1, 2015. – С.11-17. 7/1.2Ломотько Д.В.,
Арсененко Д.В.
4Удосконалення технології вантажних залізничних перевезень в умовах ринку транспортних послуг Тези доповідей на 11-й міжнародній науково-практичній конференції«Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика» (11-13 червня 2015 р., Харків) // Вісник економіки транспорту і промисловості. № 50, 2015 р.- С.23 1/0,2Ломотько Д.В.,
Запара Я.В.,
Д.В.Арсененко
5Создание независимой модели оценки вагонного парка в условиях его передачи частным собственникамДрук, стр.139 Тези в збірнику наукових праць Українського Державного Університету

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1ЛогістикаОрганізація перевезень і управління на транспорті