Дудін Олексій Аркадійович

Посада: Декан Будівельного факультету

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1984

Освіта:

У 2007 р. закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю “Залізничні споруди та колійне господарство”.

У 2018 р. закінчив Український державний університет залізничного транспорту за спеціальністю “Транспорті технології (на залізничному транспорті)”.

Кандидат технічних наук з 2012 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.820.02 за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Тема дисертації “Механізм впливу змінного струму витоку і високовольтної напруги на обводнені бетонні, залізобетонні і камяні споруди”. Науковий керівник – д.т.н., проф. А.А. Плугін.

Напрямок наукової діяльності:

Підвищення енергоефективності функціонування сортувальних пристроїв, дослідження електрокорозійних дій на конструкції та споруди залізниць.

Автор:

понад 37 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 5 патентів.

Нагороди та подяки:

Подяка Міністерства освіти і науки України; Почесна грамота від начальника регіональної філії «Південно-Західна залізниця»; Почесна грамота від голови правління ПрАТ «Київ-Дніпровського МППЗТ»

Вибрані публікації:

  1. Zmii S., Siroklyn I.,Dudin O. Nikolajevs A. Operations simulating of station duty officer in the case of braakdown in control system. Procedia Computer Science, 149, 2019, P.44-49.
  2. Darenskiy O., Bielikov E., Dudin O. Zvierieva A., Oleshenko A. Results of theoretical and experimental studies on determining the coefficient of subgrade reaction of sleepers for the conditions of main railways with axial loads of 30-35 tons per axle. MATEC Web of Conferences, 2018.
  3. Куценко М.Ю., Дудін О.А., Пахар Г.В., Даниленко О.М., Дубина О.М. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Харків, УкрДУЗТ, 2018. Вип.5.
  4. Кондращенко О.В., Мироненко М.П., Шаульський Д.В., Дудін О.А. Застосування сучасних методик фотограмметричного та геоінформаційного аналізу для забезпечення земельно-майнових відносин. Коммунальное хозяйство городов. Харків, ХНУМГ, 2018. Вип 144.
  5. Борзяк О.С., Дудін О.А., Куценко М.Ю., Познякова В.Г. Розробка заходів по захисту штучних споруд залізничного транспорту від електрокорозії. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. Харків, 2018. Вип. 182.
  6. Даренський О.М., Шраменко В.П., Дудін О.А., Лейбук Я.С. Математична модель колії, яка має інерційні характеристики, під дією швидкісного рухомого складу. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Харків, УкрДУЗТ, 2018. Вип. 4 (131).
  7. Pluhin O., Plugin A., Plugin D., Dorziak O., Dudin O. The effect of structural characteristics on electrical and physical properties of electrically conductive compositions based on mineral binders. MATEC Web of Conferences Volume 116, 2017.
  8. Куценко М.Ю., Дудін О.А., Рибін А.В., Сініцина О.О., Лобода О.В. Аналіз досліджень, присвячених реконструкції проміжних роздільних пунктів при введенні швидкісного руху. Збірник наукових праць УкрДУЗТ, Харків, 2016. Вип. 161.
  9. Куценко М.Ю., Дудін О.А., Долгова М.М., Жовнір О.В. Обгрунтування раціонального місця розташування локомотивного господарства на сортувальній станції. Збірник наукових праць УкрДУЗТ, Харків, 2016. Вип. 156.
  10. Борзяк О.С., Плугін Д.А., Герасименко О.С., Дудин А.А., Конев А.А. Воздействие токов утечки на конструкции пассажирских платформ, расположенніх вблизи єлектрифицированных постоянным током участков пути, Харків, ХДТУБА; ХОТВ АБУ, 2014. Вип.80.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Основи проектування залізницьОрганізація перевезень і управління на транспорті