Бугаєць Наталія Володимирівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1979

Освіта:

У 2003 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство».

Кандидат технічних наук з 2014 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 26.820.01 Державного економіко-технологічного університету транспорту за спеціальністю 05.22.06 – залізнична колія.

Тема дисертації: Підвищення несучої здатності рейкошпальної основи залізничних колій незагального користування. Науковий керівник д.т.н., проф. О.М. Даренський.

Напрямок наукової діяльності:

Дослідження роботи баласту й земляного полотна під впливом рухомого складу, сучасні матеріали для поліпшення роботи досліджуваних елементів.

Автор:

38 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Бугаєць Н.В. Аналіз способів підвищення несучої здатності рейко – шпальної основи промислових залізниць [Текст] / Н.В. Бугаєць // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – 2007. – №87. – С.178–184.
 2. Даренский А.Н. Результаты экспериментальных работ по определению сил сопротивления железобетонных шпал продольным перемещениям [Текст] / А.Н. Даренский, В.Г. Витольберг, Н.В. Бугаец // Збірник наукових праць ДонІЗТ. – 2009. – №17. – С.157–171.
 3. ДаренскийА.Н. Видеоцифровая система элементов измерения перемещений железнодорожного пути [Текст] / А.Н. Даренский, Н.В. Бугаец, В.Г. Витольберг // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – 2009. – № 109. – С.222–231.
 4. Даренський О.М. Зміни деяких параметрів жорсткості рейкових скріплень типу КБ при їх експлуатації [Текст] / О.М. Даренський, Н.В. Бугаєць // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – 2009. – № 111. – С.282–294.
 5. Бугаєць Н.В. Результати експериментальних робіт з визначення напружень у баластному шарі і на основній площадці земляного полотна в умовах промислового залізничного транспорту [Текст] / Н.В. Бугаєць // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – 2010. – № 119. – С.199–204.
 6. Бугаец Н.В. Экспериментальные исследования виброускорений основной площадки земляного полотна в условиях промышленного транспорта [Текст] / Н.В. Бугаєць // Сб. научных трудов, SWorld (РИНЦ SCIENCE INDEX). – Том № 3. – 2013. – С. 77–81.
 7. Система для вимірювання переміщень в елементі інженерних конструкцій і споруд під дією навантажень [Текст] / пат. № 70477 Україна: МПК G05D 5/00; E01B 35/00 / Даренський О.М., Астахов В.М., Бугаєць Н.В., Витольберг В.Г., Беліков Є.А.;. Власник Українська державна академія залізничного транспорту. № u 201114788; заявл.13.12.2011; публ. 11.06.2012, Бюл.№11. – 5 с.
 8. О.М. Застосування методу кінцевих елементів для визначення раціональних способів посилення рейкошпальної основи // О.М. Даренський, Н.В. Бугаєць // Інформаційно – керуючі системи на залізничному транспорті. – 2015. – №4. – С. 20-25.
 9. Yusef Tuley, Darenskiy A.N., Natalia Bugaets, Alina Malishevskay Research into parameters of energy loss when trains influence the track with wooden sleepers Східно – Європейський Журнал передових технологій А 6/1 (84) 2016.
 10. Dmitry Potapov Revisiting the reasons for contact fatigue defects in rails / Alexander Darenskiy, Dmitry Potapov, Yuseph Tuley, Natalia Bugaets, Alina Malishevskaya.// MATEC Web of Conferences. – EDP Sciences, 2017. – 116.
 11. Vitolberg V.G., Bugaets N.V., Malishevskaya A.S., Shumyk D.V., Yakovenko Y.S. Research into the track/vehicle interaction processes for underground railways // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 708, Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings 20–22 November 2019, Kharkiv, Ukraine.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Колія та колійне господарствоЗалізничні споруди та колійне господарство
2Колія та колійне господарствоУправління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
3Колія та колійне господарство (спецкурс)Залізничні споруди та колійне господарство
4Організація і планування ремонтно – колійних робіт в умовах обмежених ресурсівЗалізничні споруди та колійне господарство
5Залізнична колія міського та промислового транспортуУправління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту