Промислове і цивільне будівництво

Шифр: 2211

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

Факультет: Факультет «Будівельний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 105.91

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 25/5

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2023

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Промислове та цивільне будівництво” є к.т.н., доцент О.В. Романенко

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі будівництва, проектування та технічної експлуатації промислових та цивільних будівель, інженерних споруд та систем, виготовлення будівельних конструкцій, експлуатації та реконструкції будівельних об’єктів, загальних засад методології професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань відповідного рівня професійної діяльності.

Студенти вчаться застосовувати сучасні інформаційні технології і програмні комплекси (Autocad, SketcUp, Ліра тощо) для проектування окремих конструкцій та будівель в цілому. Вивчають сучасні технології будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель.

Окрему увагу приділено технічній експлуатації будівель та відновленню експлуатаційних властивостей матеріалів і будівельних конструкцій.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі будівництва та технічної експлуатації промислових та цивільних будівель.

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з проектуванням, будівництвом та експлуатацією будівель і споруд різного призначення. Один з головних аспектів програми – приділення особливої уваги утриманню, технічній експлуатації та реконструкції існуючих промислових та цивільних будівель з використанням сучасних методів розрахунку та матеріалів, а також новітніх технологій виконання робіт.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • вивчаються основні принципи проектування, організації будівництва промислових та цивільних будівель;
 • вивчаються методи обстеження, випробування та підсилення конструкцій і будівель;
 • вивчаються методи організації будівництва, капітального ремонту та реконструкції промислових та цивільних будівель;
 • формуються знання правил будівництва і технічної експлуатації промислових та цивільних будівель;
 • формуються вміння застосовувати одержані знання з загальнотехнічних і загальноінженерних дисциплін, оволодіння методами
 • аналізу, розрахунку та проектування конструкцій та будівель на основі використання обчислювальної техніки;
 • вивчаєтьсясучасніпрограмнікомплекси (Autocad, SketcUp, Ліратощо) для розрахунку і проектування конструкцій та будівель;
 • формуються навички розрахунку окремих конструкцій та будівель в цілому, підтримання заданої експлуатаційної надійності, гарантування безпеки під час виконання будівельних робіт;

Можливості працевлаштування:

 • в проектно-вишукувальних організаціях, що спеціалізуються на реконструкції будівель, мостів, тунелів, інженерних споруд;
 • в будівельних організаціях всіх профілів – інженерами, майстрами, виконробами, начальниками ділянок тощо;
 • на підприємствах з виробництва будівельних матеріалів і конструкцій – інженерами-технологами, майстрами, начальниками цехів;
 • в будівельних організаціях всіх профілів – інженерами, майстрами, виконробами, начальниками ділянок тощо;
 • в організаціях, що експлуатують цивільні та промислові будівлі – наглядачами будівель, інженерами тощо;
 • в організаціях-забудовниках – менеджерами проектів, представниками замовника, працівниками технічного нагляду;
 • в структурах, що здійснюють нагляд і контроль за будівництвом, інвентаризацію будівель і споруд – інспекторами, експертами;
 • в експертних та інжинірингових установах – експертами з будівельних конструкцій і будівель;
 • в комерційних структурах, що здійснюють реалізацію будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання
 • у виробничих і структурних підрозділах залізниць, що здійснюють будівництво та експлуатацію промислових і цивільних будівель та інженерних споруд, транспортних будівель і споруд

Додаткова інформація

Тільки в Харкові близько 15 проектно-конструкторських та виробничих організацій, що відповідають програмі навчання та активно співпрацюють з випускаючою кафедрою (Укрзалізничпроект, Хардіпротранс, Метропроект, Укрдіпродор, ПівдентрансНДІпроект, Гідропроект, структурні та виробничі підрозділи регіональних філій, філій «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд», «Центр діагностики залізничної інфраструктури» АТ «Укрзалізниця»; будівельні компанії Житлобуд-1, Житлобуд-2» тощо).

Студенти навчаються в сучасних учбових корпусах, спеціалізованих аудиторіях, кабінетах ділового спілкування та комп’ютерних класах, обладнаних сучасними ПК, користуються науково-технічною бібліотекою, медіатекою тощо.