Організація правової та експедиторської діяльності

Шифр: 17458

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Факультет: Факультет «Управління процесами перевезень»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 130

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 60

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2023

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Організація правової та експедиторської діяльності” є  к.т.н., професор, Запара В.М.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та базових навичок в області транспортного права (національного та міжнародного), транспортно-експедиторських, стивідорних, тальманських, сюрвеєрських і складських операцій на різних видах транспорту.

Оволодіти управлінськими, соціально-економічними, організаційно-технічними та технологічними навичками в області взаємодії перевізників, експедиторів та клієнтів (Міністерств, відомств, об’єднань та комерційних структур різних форм власності незалежно від видів їх діяльності) і їх практичним застосуванням. Освоїти принципи правового забезпечення обслуговування пасажирів і вантажовласників на транспорті, промисловості, бізнес-структурах тощо відповідно до чинних нормативно-правових актів.

Особливу увагу приділено пошуку альтернативних варіантів транспортно-експедиторського обслуговування в умовах можливих обмежень та антикризового управління.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у сфері управління правовою і експедиторською діяльністю при організації перевезень у внутрішньому та міжнародному сполученнях різними видами транспорту.

Програма буде актуальною та корисною для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з організаційною та управлінською діяльністю в галузі транспортних технологій. Майбутні фахівці оволодіють умінням формулювати актуальні завдання комерційного обслуговування, планувати свої дії із застосуванням можливостей права і бізнесу, виділяти пріоритети з урахуванням технічних, технологічних і правових аспектів впровадження прогресивних елементів транспортно-експедиторського сервісу. Засвоєні знання дозволять ефективно управляти персоналом, вирішувати технічні, правові та управлінські завдання з урахуванням особливостей внутрішніх та міжнародних перевезень.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • вивчаються основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність транспорту у внутрішньому і міжнародному сполученні;
 • вивчаються методи і засоби комплексного аналізу ринку транспортно-експедиторських послуг, стивідорних, тальманських, сюрвеєрських, складських операцій тощо;
 • вивчаються функції менеджменту в організації перевезень, а також інформаційне забезпечення учасників перевезень;
 • вивчається організація та методи вибору раціонального технологічного процесу доставки вантажу різними видами транспорту;
 • вивчається документальне оформлення доставки вантажів, технологія їх охорони та супроводження;
 • формуються знання правил перевезення різними видами транспорту, особливості їх використання у внутрішньому та міжнародному сполученнях;
 • формуються навички планування стратегії перевізника, розробки кейс-рішення щодо подолання перешкод в перевезенні вантажів, особливостей перевезень в умовах санкцій та розробки альтернативних варіантів перевезення;
 • формуються знання особливостей актово-претензійної роботи в сфері перевезень, в тому числі досудове та судове супроводження позовів.

Можливості працевлаштування

Робота в області транспортного права та експедирування і в інших сферах матеріального виробництва.

Після закінчення навчання випускники спеціалізації «Організація правової та експедиторської діяльності» можуть працювати у сфері:

 • нормативно-правових відносин, що пов’язані з діяльністю транспорту (актово-претензійні, договірні, комерційні відділи тощо), а також консалтингових послуг;
 • транспортно-експедиторської діяльності (менеджери та фахівці експедиторських, стивідорних, тальманських та консалтингових фірм);
 • магістрального та промислового залізничного транспорту (в структурах комерційного департаменту АТ «Укрзалізниця» (управління актово-претензійної роботи, під’їзних колій, договірної роботи, відділи маркетингу тощо) та структурах міжгалузевих підприємств промислового залізничного транспорту);
 • організації взаємовідносин з користувачами залізничних послуг, впровадження новітніх форм договірної роботи, у т. ч. шляхом автоматизації процесів комерційної діяльності;
 • транспортно-експедиторського та нормативно-правового обслуговування комерційних структур.

Наші випускники можуть займати посади:

Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті), агент з розшуку вантажів та багажу, агент комерційний, головний диспетчер (транспорт, складське господарство), головний інженер (на транспорті), головний фахівець (залізничний транспорт), директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського), диспетчер з міжнародних перевезень, диспетчер з регулювання вагонного парку, диспетчер сліжби перевезень, експедитор транспортний, завідувач бюро (квиткового, з розшуку вантажу та багажу та ін.), завідувач двору (вантажного), завідувач експедиції, завідувач складу, інженер з транспорту, інспектор-товарознавець, менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності, начальник відділу (на транспорті), начальник контори (вантажної, транспортно-складської та ін.), начальник майданчика контейнерного, начальник району (вантажного), оператор з інформації про вантажопоштові перевезення, оператор з оброблення перевізних документів, організатор з постачання, організатор із збуту, стивідор, сюрвейєр вантажний, таксувальник перевізних документів, черговий по відділенню залізниці, черговий по транспортно-експедиційному підприємству тощо.

Додаткова інформація

Тільки в Україні діють понад 300 великих та більше 1500 середніх експедиторських компаній, яким потрібні фахівці даного профілю. Така спеціалізація дає можливість реалізовувати себе не тільки в сфері транспортного комплексу, але і у бізнес-структурах, які займаються виробництвом матеріальних благ та структурах управління виконавчої влади різних рівнів. Фахівці в області транспортного права та транспортно-експедиторського обслуговування входять до числа найбільш високооплачуваних спеціалістів України, країн Європи, Азії та Північної Америки.