ОПП «Організація правової та експедиторської діяльності»

Завідувач кафедри

Ковальов Антон Олександрович

Завідувач кафедри, к.т.н., доцент

корпус 1, поверх 4, кабінет 402

Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 275 / 275.02 – Транспортні технології / транспортні технології на залізничному транспорті
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Організація правової та експедиторської діяльності»

Наступна акредитація освітньої програми 2027/2028 навчальний рік