Ковальов Антон Олександрович

Посада: Завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1979

Освіта:

У 2001 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті», присвоєна кваліфікація „Інженер з організації перевезень і управління на залізничному транспорті”.

Кандидат технічних наук з 2006 року; доцент з 2009 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». Тема дисертації: «Удосконалення технології роботи під’їзних колій незагального користування і вантажних станцій магістрального транспорту». Науковий керівник – д.т.н., проф. А.М. Котенко.

 

Напрямок наукової діяльності:

Удосконалення технології роботи під’їзних колій і вантажних станцій, забезпечення збереження вантажів при перевезенні

Автор:

Автор понад 70 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 патент.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Ковальов А.О., Сиром’ятникова Л.І. Визначення нормувального часу перебування вагонів на під’їзних коліях. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2012. Вип. 128. С 65–69.
  2. Ковальов А.О., Нестеренко О.О. Удосконалення технології переробки контейнерів на станції за допомогою ПЕОМ. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2013. Вип. 140. С. 9–13.
  3. Ломотько Д.В., Ковальов А.О., Ковальова О.В. Обґрунтування вибору та організації роботи системи формування составів поїздів. Практичний аспект. Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2013. Вип. 4/3 (64). С. 18–20.
  4. Ломотько Д.В., Ковальов А.О., Ковальова О.В. Удосконалення функціонування автоматизованої системи розподілу транспортних ресурсів на Харківській дирекції залізничних перевезень. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2013. Вип. 137. С. 5–11.
  5. Ковальов А.О., Грищенко В.О Перспективи розвитку швидкісних пасажирських перевезень в Україні на основі світового досвіду. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2015. Вип 154. С. 20–24.
  6. Lomotko D., Kovalov A., Kovalova O. Formation of fuzzy support system for decision-making on merchantability of rolling stock in its allocation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2015. Vol. 6 (3 (78)). P. 11–17.
  7. Альошинський Є.С., Ковальов А.О., Іванюк О.І. Удосконалення технології роботи контейнерної площадки на основі теорії графів. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2016. Вип. 162. С. 60–66.
  8. Ковальов А.О., Проплеткіна А.Є., Богатирьова В.Д. Визначення ефективності впровадження і розвитку високошвидкісного руху в Україні. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2016. Вип. 164. С. 154–159.
  9. Lomotko D., Kovalov A., Kovalova O., Shuldiner J. Safeguarding of Goods During Railway Shipping. International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol. 7. Issue 4.3. Р. 246–250.
  10. Lavrukhin O., Kovalov A., Kulova D., Panchenko A. Formation of a model for the rational placement of cars with dangerous goods in a freight train. Procedia Computer Science. 2019. Vol. 149. P. 28–35

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Транспортно- експедиторська діяльністьОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Вантажні перевезенняОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Організація виконання вантажних операційОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Організація перевезення небезпечних вантажівОрганізація перевезень і управління на транспорті
5Актово-претензійна роботаОрганізація перевезень і управління на транспорті