Співробітники кафедри УВКР

Ковальов Антон Олександрович

Завідувач кафедри, к.т.н., доцент

Ковальов Антон Олександрович

Кандидат технічних наук з 2006 року; доцент з 2009 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». Тема дисертації: «Удосконалення технології роботи під’їзних колій незагального користування і вантажних станцій магістрального транспорту». Науковий керівник – д.т.н., проф. А.М. Котенко.

Напрямок наукової діяльності: Удосконалення технології роботи під’їзних колій і вантажних станцій, забезпечення збереження вантажів при перевезенні.

Автор понад 125 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 патент.

 

Лаврухін Олександр Валерійович

д.т.н., професор

Лаврухін Олександр Валерійович

Доктор технічних наук з 2013 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи». Тема дисертації: «Формування моделей і методів інтелектуальної технології оперативного управління поїздопотоками».

Напрямок наукової діяльності: сучасні інтелектуальні технології управління перевізним процесом.

Автор має понад 100 наукових та науково-методичних праць. Має 2 патенти на корисну модель та 4 патенти на винахід. Підготував 2 кандидата технічних наук.

Запара Віктор Мефодійович

к.т.н., професор

Запара Віктор Мефодійович

Кандидат технічних наук з 1991 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 114.03.03 Санкт- Петербурзького інституту інженерів залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.08 – Експлуатація залізничного транспорту (включаючи системи сигналізації, централізації та блокування). Тема дисертації: «Сферы применения различных видов изотермического подвижного состава при перевозке плодоовощей». Науковий керівник – д.т.н., проф. М.Н. Тертеров.

Напрямок наукової діяльності: Підвищення ефективності вантажної і комерційної роботи в умовах інформатизації технологічних процесів.

Автор понад 140 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 2 патента. Підготовлено 5 кандидатів технічних наук.

 

Костєнніков Олексій Михайлович

заступник декана факультету УПП з заочної форми здобуття освіти, к.т.н., доцент

Костєнніков Олексій Михайлович

Кандидат технічних наук з 2012 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи». Тема дисертації: «Удосконалення технології формування місцевого вагонопотоку на дільниці в умовах сезонного коливання обсягів навантаження». Науковий керівник – к.т.н., проф. В.М. Запара.

Напрямок наукової діяльності: Організація місцевої роботи підрозділів залізничного транспорту, нерівномірність вантажних перевезень.

Автор понад 70 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 патент. Підготовлено 2 кандидата технічних наук.

Богомазова Ганна Євгенівна

заступник декана факультету УПП з виховної роботи, к.т.н, доцент

Богомазова Ганна Євгенівна

Кандидат технічних наук з 2019 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи». Тема дисертації: «Формування автоматизованої технології управління вагонопотоками на залізничних напрямках». Науковий керівник – к.т.н., доц. О.М. Костєнніков.

Напрямок наукової діяльності: Технології управління вагонопотоками, раціональне використання об’єктів залізничного транспорту, усунення затримок у перевізному процесі.

Автор понад 70 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Продащук Світлана Миколаївна

к.т.н., доцент

Продащук Світлана Миколаївна

Кандидат технічних наук з 2008 року; доцент з 2012 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». Тема дисертації: «Удосконалення технології роботи станцій з вантажними операціями шляхом оптимізації їх технічного оснащення». Науковий керівник – д.т.н., проф. А.М. Котенко.

Напрямок наукової діяльності: Технології переробки місцевих вагонів на станції на основі ресурсозбереження.

Автор понад 70 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Запара Ярослав Вікторович

к.т.н., доцент

Запара Ярослав Вікторович

Кандидат технічних наук з 2013 року; доцент з 2014 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи». Тема дисертації: «Удосконалення технології роботи залізничного вузла на базі логістичного управління». Науковий керівник – д.т.н., проф. Д.В. Ломотько.

Напрямок наукової діяльності: Технологія роботи залізничних вузлів на основі логістичного управління, забезпечення схоронності вантажів при перевезенні, розробка схем розміщення та кріплення вантажів на рухомому складу, транспортне експедирування.

Автор понад 70 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 патент.

Бауліна Ганна Сергіївна

к.т.н., доцент

Бауліна Ганна Сергіївна

Кандидат технічних наук з 2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи». Тема дисертації: «Удосконалення роботи прикордонних передавальних станцій на основі автоматизованої технології управління вагонопотоками». Науковий керівник – д.т.н., проф. Т.В. Бутько.

Напрямок наукової діяльності: Удосконалення роботи прикордонних передавальних станцій на основі автоматизованої технології управління вагонопотокам.

Автор понад 50 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 патент.

 

Ковальова Оксана Володимирівна

к.т.н, доцент

Ковальова Оксана Володимирівна

Кандидат технічних наук з 2016 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи». Тема дисертації: «Удосконалення транспортного процесу залізниць шляхом забезпечення вантажовласників рухомим складом необхідної комерційної придатності». Науковий керівник – д.т.н., проф. Д.В. Ломотько.

Напрямок наукової діяльності: Підвищення ефективності використання вантажних вагонів на мережі залізниць України. Облік наявності, стану та використання рухомого складу.

Автор понад 50 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 патент.

к.т.н., доцент

Шевченко Віталій Іванович

Кандидат технічних наук з 2009 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи». Тема дисертації: «Удосконалення технології перевезення вантажів в універсальних контейнерах на залізницях України». Науковий керівник – д.т.н., проф. А.М. Котенко.

Напрямок наукової діяльності: Удосконалення технології виконання технічних та вантажних операцій на станціях, розробка схем розміщення та кріплення вантажів на рухомому складу, транспортне експедирування.

Автор понад 50 наукових праць та навчально-методичних розробок.