Богомазова Ганна Євгенівна

Посада: заступник декана факультету УПП з виховної роботи

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1984

Освіта:

У 2006 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)», присвоєна кваліфікація «Інженер з організації перевезень і управління на залізничному транспорті».

Кандидат технічних наук з 2019 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи». Тема дисертації: «Формування автоматизованої технології управління вагонопотоками на залізничних напрямках». Науковий керівник – к.т.н., доц. О.М. Костєнніков.

 

Напрямок наукової діяльності:

Технології управління вагонопотоками, раціональне використання об’єктів залізничного транспорту, усунення затримок у перевізному процесі.

Автор:

Має понад 60 наукових праць. В рамках навчально-методичної та наукової роботи асистентом Богомазовою Г.Є. видано та підготовлено до друку 61 навчально-методичних та наукових праць, з них 34 наукових та 27 навчально-методичного характеру.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Лаврухін О.В., Бауліна Г.С., Богомазова Г.Є. Наукові підходи до вдосконалення технології експлуатації вантажних вагонів всіх форм власності. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2015. № 4. С. 48–55.
  2. Лаврухін О.В., Блиндюк В.С., Богомазова Г.Є., Киман А.М., Тофан М.О., Розумович Р.Б. Удосконалення технології оперативного планування вантажної роботи при взаємодії власників рухомого складу із залізницею України. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. 2015. Вип. 156. С. 12–17..
  3. Продащук С.М., Богомазова Г.Є., Пурій Р.А. Нова концепція тарифної політики для внутрішніх залізничних вантажних перевезень. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. 2016. Вип. 164. С. 161–169.
  4. Бауліна Г.С., Богомазова Г.Є., Скубяк А.В. Визначення ефективності використання швидкісних перевезень на мережі залізниць. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. 2016. Вип. 165. С. 5–11.
  5. Lavrukhin O., Zapara V., Zapara Y., Shapatina O., Bogomazova G. Investigation into the bimodal transportation process by modelling rail module states. Transport Problems. 2017. Vol. 12. Issue 2. P. 99–112.
  6. Костєнніков О.М., Бауліна Г.С., Богомазова Г.Є., Нікішин Д.В., Панкратов М.В. Перспективи підвищення ефективності функціонування залізничної пасажирської галузі швидкісних перевезень. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. 2017. Вип. 173 (додаток). С. 209–216.
  7. Butko T., Prodashchuk S., Bogomazova G., Shelekhan G., Prodashchuk M., Purii R. Improvement of technology for management of freight rolling stock on railway transport. Eastern-European journal of enterprise technologies. 2017. Vol. 3, № 3 (87). P. 4–11.
  8. Продащук С.М., Шаповал Г.В., Богомазова Г.Є., Продащук М.В. Дослідження розподілу навантажувально-розвантажувальних ресурсів при виконанні вантажних операцій. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. 2017. Вип. 172. С. 13–20.
  9. Butko T., Kostiennikov О., Parkhomenko L., Prohorov V., Bogomazova G. Formation of an automated technology of cargo transportation control on the direction. Eastern-European journal of enterprise technologies. 2019. Vol. 1, № 3 (97). P. 6–13.
  10. Мкртичьян Д.І., Костєнніков О.М., Богомазова Г.Є. Формалізація технології управління вантажним вагонним парком. Технології та інфраструктура транспорту: міжнар. наук.-техн. конф. (Харків, 14–16 травня 2018 р.). Харків: УкрДУЗТ, 2018. Вип. 169 (додаток). С. 212–213.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Організація виконання вантажних операційОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Вантажні перевезенняОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Транспортне правоОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Методи і форми управлінської діяльностіОрганізація перевезень і управління на транспорті
5Тарифна політика на транспортіОрганізація перевезень і управління на транспорті
6Актово-претензійна роботаОрганізація перевезень і управління на транспорті
7Транспортно- експедиторська діяльністьОрганізація перевезень і управління на транспорті
8Організація перевезення небезпечних вантажівОрганізація перевезень і управління на транспорті