Співробітники факультету УПП

Куценко Максим Юрійович

декан факультету УПП, к.т.н., доцент

Куценко Максим Юрійович

Кандидат технічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». Тема дисертації: «Підвищення енергоефективності функціонування сортувальних пристроїв на основі комплексної оптимізації конструктивних параметрів». Науковий керівник – к.т.н., доц. І. В. Берестов.

Напрямок наукової діяльності: підвищення енергоефективності функціонування сортувальних пристроїв.

Автор понад 80 публікацій, з них 1 навчальний посібник, 2 патенти на корисні моделі, 67 наукових статей та тез (7 статей опубліковані у видання що індексуються у базах Scopus та Web of science), 10 навчально-методичних розробок.

Шаповал Ганна Василівна

заступник декана факультету УПП з денної форми здобуття освіти

Шаповал Ганна Василівна

Кандидат технічних наук з 2007 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій Раді при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту (275 – транспортні технології за переліком 2015) на тему «Забезпечення ресурсозбереження шляхом удосконалення технології роботи сортувальних станцій».

Напрямок наукової діяльності: ресурсозберігаючі технології при взаємодії елементів інфраструктури технічних станцій.

Автор понад 55 наукових та науково-методичних праць. З них понад 30 наукових та 25 навчально-методичного характеру.

Костєнніков Олексій Михайлович

заступник декана факультету УПП з заочної форми здобуття освіти, к.т.н., доцент

Костєнніков Олексій Михайлович

Кандидат технічних наук з 2012 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи». Тема дисертації: «Удосконалення технології формування місцевого вагонопотоку на дільниці в умовах сезонного коливання обсягів навантаження». Науковий керівник – к.т.н., проф. В.М. Запара.

Напрямок наукової діяльності: Організація місцевої роботи підрозділів залізничного транспорту, нерівномірність вантажних перевезень.

Автор понад 70 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 патент. Підготовлено 2 кандидата технічних наук.

Богомазова Ганна Євгенівна

заступник декана факультету УПП з виховної роботи, к.т.н, доцент

Богомазова Ганна Євгенівна

Кандидат технічних наук з 2019 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи». Тема дисертації: «Формування автоматизованої технології управління вагонопотоками на залізничних напрямках». Науковий керівник – к.т.н., доц. О.М. Костєнніков.

Напрямок наукової діяльності: Технології управління вагонопотоками, раціональне використання об’єктів залізничного транспорту, усунення затримок у перевізному процесі.

Автор понад 70 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Ветошкіна Оксана Володимирівна

Фахівець деканату денної форми здобуття освіти

Ветошкіна Оксана Володимирівна

У 2000 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю “Організація перевезень і управління на залізничному транспорті”.

email: d.upp@kart.edu.ua

тел: +38 (057) 730-10-26

Мацаєнко Уляна Юріївна

Диспетчер деканату денної форми здобуття освіти

Мацаєнко Уляна Юріївна

У 2018 році отримала середню спеціальну освіту у житлово-комунальному коледжі ім. А.М. Бекетова за спеціальністю “Зелене будівництво та садово-паркове господарство”.

e-mail: d.upp@kart.edu.ua

тел: +38 (057) 730-10-26

Радченко Тетяна Ігорівна

Фахівець деканату заочної форми здобуття освіти

Радченко Тетяна Ігорівна

У 2003 році закінчила Українську інженерно-педагогічну академію та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю “Професійне навчання. Електроенергетика”.

У 2017 році закінчила Український державний університет залізничного транспорту та отримала диплом магістра за спеціальністю “Транспортні технології”.

Грінчук Ольга Іванівна

Диспетчер деканату заочної форми здобуття освіти

Грінчук Ольга Іванівна

У 2006 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю “Галузеве машинобудування”.

e-mail: d.upp@kart.edu.ua

тел: +38 (057) 730-10-27