Шаповал Ганна Василівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук

Рік народження: 1975

Освіта:

У 1998 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті».

Кандидат технічних наук з 2007 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій Раді при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту (275 – транспортні технології за переліком 2015) на тему «Забезпечення ресурсозбереження шляхом удосконалення технології роботи сортувальних станцій», диплом ДК № 042624.

Вчене звання доцента кафедри залізничних станцій та вузлів присвоєно у 2007 році, атестат доцента 12 ДЦ № 023325.

Напрямок наукової діяльності:

Ресурсозберігаючі технології при взаємодії елементів інфраструктури технічних станцій.

Автор:

Автор понад 55 наукових та науково-методичних праць. З них понад 30 наукових та 25 навчально-методичного характеру, у тому числі співавтор двох навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки України.

Нагороди та подяки:

2011р. – нагороджена подякою Генерального директора Укрзалізниці

2015р. – нагороджена подякою начальника Придніпровської залізниці

2019р. – нагороджена подякою директора регіональної філії «Придніпровська залізниця»

Вибрані публікації:

1. Шаповал Г. В., Ковальчук В.В., Попова А.В. Обґрунтування оптимального колійного розвитку сортувальної станції з використанням критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. Харків: НТУ «ХПІ». 2012.  №26. С. 95-100.

2. Шаповал Г. В., Берестов І.В., Валуйська Ю.В. Вибір раціональної технології обслуговування составів у пасажирському комплексі. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. Харків : УкрДАЗТ, 2013. Вип.137. С. 46-54.

3. Шаповал Г. В., Резніченко О.Ю. Вибір оптимальної стратегії взаємодії вантажної станції та під’їзних колій. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. Харків : УкрДАЗТ, 2014. Вип.146. С. 71-75.

4. Шаповал Г. В., Берестов І.В., Мерзлякова Н.В. Підвищення ефективності взаємодії станції примикання та під’їзних колій. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. Харків: УкрДУЗТ, 2015. Вип.156. С. 68-73.

5. Шаповал Г. В., Шелехань Г.І., Занік І.В. Дослідження впливу поїздоутворення на ефективність сортувавального процесу. Збірник наукових праць. Х.: УкрДУЗТ, 2016. Вип. 166. С. 68-78.

6. Розсоха О.В., Берестов І.В., Шаповал Г.В. Технологія моніторингу рівня професійної підготовки персоналу  господарства перевезень залізничного транспорту. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 2017. № 3. С. 3-9.

7. Куценко М.Ю., Шаповал Г.В., Івашкіна А.М., Шкарбуль Я.А., Лисенко Є.М. Визначення структури будівельних робіт з реконструкції роздільних пунктів при введенні швидкісного руху. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. Харків. 2017. Вип. 173. С. 29-34.

8. Продащук С.М., Шаповал Г.В., Тоцька О.В., Марченко О.В., Бєлан Д.О. Впровадження інноваційних технологій в пасажирських перевезеннях. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. Харків. 2018. Вип. 178. С. 28-41. DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852. 178.2018.138907

9. Огар О.М., Розсоха О.В., Шаповал Г.В., Смачило Ю.В. М. Розподіл транспортних  подій на залізницях України за категоріями залежно від тяжкості наслідків. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. Дніпро. 2018. №3(75). С.7-19. doi: 10.15802/stp2018/124466

10.Kuleshov V., Shapoval G., Kutsenko M. Study of Model for Selection of Priorities for Development of Cargo Transportation. SHS Web of Conferences Vol. 67, 02003 (2019). Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019) 15 October 2019.

11. Kutsenko M., Zmii S., Rozsokha O., Shapoval G., Semenova O. Improvement of characteristics of the railway direction kharkiv-dnipro with the purpose of introducing the high-speed passenger traffic. SHS Web of Conferences Vol. 67, 02004 (2019). Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019) 15 October 2019.

12. Продащук С.М., Ковальов А.О., Шаповал Г.В., Дуля В.В., Писаренко Г.М. Обґрунтування доцільності впровадження швидкісних поїздів на напрямку Київ-Львів. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 2019, №5, С.40-47. DOI: 10.18664/ikszt.v24i5.181344

13. Kuleshov V., Shapoval G., Kutsenko M., Stepanova J. (2020) Improvement of the Procedure for Determining the Duration of a Passenger Trip on the Railways of Ukraine. In: Ginters E., Ruiz Estrada M., Piera Eroles M. (eds) ICTE in Transportation and Logistics 2019. ICTE ToL 2019. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer, Cham.

14. Bashynska, I., Biskup, V., Kuz’kin, O., Hryzovska, L., Shapoval, G. Improving management decisions in urban passenger transport based on the sociological study(Article). International Journal of Industrial Engineering and Production ResearchVolume 31, Issue 4, December 2020, Pages 491-498.

15. Gurin, D., Prokhorchenko, A., Kravchenko, M., Shapoval, G. Development of a method for modelling delay propagation in railway networks using epidemiological SIR models(Article). Eastern-European Journal of Enterprise TechnologiesVolume 6, Issue 3-108, 2020, Pages 6-13.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Залізничні станції та вузлиОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Проектування об'єктів залізничної інфраструктуриМитний контроль на транспорті (залізничний транспорт)