Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)

Шифр: 28353

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Факультет: Факультет «Управління процесами перевезень»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 15700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський (освітньо-професійна програма)
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)” є д.т.н., професор, Огар О.М. 

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері організації та перевезення експортно-імпортного та транзитного міжнародного вантажопотоку та пасажирів у міжнародному сполученні залізничним транспортом в умовах здійснення митного контролю за переміщенням вантажів, пасажирів і рухомого складу шляхом надбання професіональних компетентностей. Оволодіння такими компетентностями забезпечується відповідними формами навчання, інформаційно-комунікаційними технологіями та потужними університетськими матеріально-технічними, кадровими, фінансовими та інформаційними ресурсами.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань в галузі організації транспортного та митного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в частині організації та перевезення міжнародних вантажів при переміщенні та пропуску через митний кордон України. Основною особистістю програми є отримання системних знань з організації та здійсненні митних формальностей на транспорті відповідно до митного законодавства та законів України.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

Базова підготовка відповідно стандарту вищої освіти зі спеціальності «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» розширюється наступною спеціальною підготовкою:

  • формуються поняття основ митного законодавства та правил взаємодії митних органів із залізничним транспортом;
  • отримуються фахові навички з організації митного контролю при переміщенні і пропуску через митний кордон України товарів, транспортних засобів та інших предметів відповідно до умов зовнішньоекономічних контрактів; з підбору та підготовки документації для митного оформлення міжнародних перевезень;
  • вивчаються основні складові та специфіку організації митного контролю на транспорті; основні
  • режими, методи та технічні засоби митного контролю; митні правила на митному кордоні;
  • освоюються правила та порядок проведення митного контролю та митного оформлення при переміщенні та пропуску пасажирів, товарів, транспортних засобів та інших предметів через митний кордон; правила визначення митних режимів; основи аналізу дотримання складу зовнішньоекономічних контрактів митного законодавства;
  • вивчаються основи визначення та ідентифікації товарів для декларування; основи визначення митної вартості товарів; правила заповнення вантажної митної декларації;
  • вивчаються заходи по запобіганню контрабанди, незаконного переміщення предметів через митний кордон та порушення митних правил;
  • формуються навички з аналізу ризиків в митній справі на транспорті;
  • вивчаються вимоги до розміщення обладнання та технічних засобів при проектування пунктів митного контролю;

Можливості працевлаштування

Робота в галузі «Наземний транспорт», залізничної галузі, транспортно-експедиторських компаній, суб’єктів господарювання із зовнішньоекономічною діяльністю, агентських та брокерських компаніях.

Додаткова інформація

Освітня програма дає можливість реалізувати випускникам себе як в транспортній галузі, так и бізнес-структурах, пов’язаних з транспортним та митним забезпеченням зовнішньоекономічної діяльності.