Огар Олександр Миколайович

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1973

Освіта:

У 1996 році з відзнакою закінчив навчання в Харківській державній академії залізничного транспорту. З цього ж року розпочав науково-педагогічну діяльність на кафедрі „Залізничні станції та вузли”.

Кандидат технічних наук з 2002 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 в Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту», номер диплома ДК №015816.

Доктор технічних наук з 2011 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 в Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – “Експлуатація та ремонт засобів транспорту”, номер диплома ДД №000096.

Вчене звання доцента присвоєно у 2005 році, а вчене звання професора – у 2015 році.

Напрямок наукової діяльності:

Удосконалення конструктивно-технологічних параметрів сортувальних пристроїв.

Дійсний член Транспортної академії України з 2018 року.

Член двох спеціалізованих вчених рад:

Д 64.820.02 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» і «Будівельні матеріали та вироби»;

– Д 64.820.04 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями “Транспортні системи”, “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів” і “Експлуатація та ремонт засобів транспорту”.

Підготував 3 кандидатів технічних наук.

Автор:

більше 118 наукових та науково-методичних праць. З них понад 92 наукових, 2 патенти, 22 навчально-методичного характеру, одна монографія та один навчальний посібник із грифом Міністерства освіти і науки України.

Нагороди та подяки:

подяка за значні досягнення у справі виховання студентської молоді, годинник від начальника Донецької залізниці, нагрудний знак “Почесна відзнака”

Вибрані публікації:

1. Огар О. М. Страна Л.А.,  Бригіна Л.В. Розробка процедури розрахунку раціональних параметрів поздовжнього профілю спускної частини сортувальних гірок. Збірник наукових праць. Харків: УкрДАЗТ, 2013. Вип. 135. С. 37-45. (Фахове видання)

2. Огар О. М. Розрахунок раціональних конструктивно-технологічних параметрів сортувальних гірок на основі системного підходу. Збірник наукових праць. Харків: УкрДАЗТ, 2013. Вип. 136. С. 7–13. (Фахове видання)

3. Огар О. М. Математична модель визначення раціональних параметрів поздовжнього профілю насувної частини сортувальних гірок. Збірник наукових праць. Харків: УкрДАЗТ, 2013. Вип. 137. С. 17–24. (Фахове видання)

4. Огар О. М. Формування керуючих дій на процес скочування відчепів з гірки. Збірник наукових праць. Харків: УкрДАЗТ, 2013. Вип. 142. С. 5-11. (Фахове видання)

5. Огар О. М. Розрахунок координат осей вагона при скочуванні відчепів з гірки. Збірник наукових праць. Харків: УкрДАЗТ, 2014. Вип. 143. С. 16-21. (Фахове видання)

6. Огар О. М. Розрахунок конструктивних параметрів структур гіркових горловин з вагонними уповільнювачами легких типів. Збірник наукових праць. Харків: УкрДАЗТ, 2014. Вип. 145. С. 34-40. (Фахове видання)

7. Огар О. М. Розрахунок швидкості і напрямку вітру в імітаційних моделях скочування відчепів з гірки. Збірник наукових праць. Харків: УкрДАЗТ, 2014. Вип. 150. С. 60-66. (Фахове видання)

8. Огар О. М.,  Таратушка К. В. Дослідження ефективності застосування технології гравітаційно-прицільного гальмування відчепів. Транспортні системи та технології перевезень: збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2015. Вип. 9. С. 49-56. (Фахове видання)

9. Огар О. М.  Асеєв М. А.,  Іваненко О. А. Аналіз роботи підсистем регулювання швидкості скочування відчепів в автоматизованих системах управління сортувальними станціями. Зб. наук. праць. Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 161. С. 70-75. (Фахове видання)

10. Огар О.М.  Дребот М.С.,  Мумінов А.Б. Математична модель визначення раціонального місця розташування пасажирської станції для обслуговування високошвидкісних поїздів у крупному залізничному вузлі. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. Харків: УкрДУЗТ, 2016. Вип. 166. С. 23 – 30. (Фахове видання)

11. Оhar, О., Rozsokha O.,  Kutsenko M., Smachilo Y. Evaluation of traffic safety using additive resulting indicator. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – № 6/3 (90). 2017. P. 48-57.

12. Panchenko S., Ohar O., Kuleshov V., Kutsenko M., Kuleshov A.Improvement of the organizational technological model of the route made up of the groups of cars of different owners. International journal of engineering and technology. – №7 (4.3). 2018. P. 266-269

13. Panchenko S., Ohar О., Kutsenko M., Smachilo J. A method of complex calculation of rational structural parameters of railway humps. Acta polytechnica. Vol.58. №6. 2018. P. 370-377.

14. Panchenko S., Ohar O., Shelekhan G., Skrebutene E. Optimization of transport system operation using ranking method. Procedia Computer Science. Vol. 149, 2019. P. 110-117.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Залізничні станції та вузлиОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Формування цифрових моделей залізничних станційОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Основи проектування залізницьОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Основи наукових досліджень та інженерної творчостіМитний контроль на транспорті (залізничний транспорт)
5Інфраструктура логістичних системОрганізація перевезень і управління на транспорті
6САПР прикордонних роздільних пунктівОрганізація перевезень і управління на транспорті
7Науково-дослідна робота за темою магістерської роботиОрганізація перевезень і управління на транспорті
8Інфраструктура і технології вантажних і пасажирських перевезеньТранспортний сервіс та логістика