Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)

Шифр: 28427

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Факультет: Факультет «Управління процесами перевезень»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 130

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 90/30

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2023

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)” є к.т.н., доцент, Шаповал Г.В.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі організації митного контролю на транспорті. Студенти набувають фундаментальних знань щодо всіх аспектів з основ митного законодавства, порядку переміщення та пропуску через митний кордон України пасажирів, товарів та інших предметів, основ проектування митного контролю на транспорті, умов міжнародних контрактів та можливих видів порушень митних правил. В учбовому процесі застосовують сучасну елементну базу, що відповідає реальному обладнанню робочих місць працівників митниць, передбачено виїзні практичні заняття та виробнича практика.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань в галузі організації митної справи на транспорті. Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з зовнішньоекономічною діяльністю в частині організації та перевезення вантажів при переміщенні та пропуску через митний кордон України. Основною особистістю програми є отримання системних знань з організації та здійсненні митних формальностей відповідно до митного законодавства та законів України.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

Базова підготовка відповідно стандарту вищої освіти зі спеціальності «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» розширюється наступною спеціальною підготовкою.

  • вивчаються основні принципи митного контролю та митного оформлення документів;
  • вивчаються сучасні методи переміщення та пропуску товарів, предметів, транспортних засобів та пасажирів через митний кордон України;
  • вивчаються основи проектування пунктів митного контролю на передавальних залізничних станціях та автомобільних пунктах пропуску (митних постах);
  • формуються навички з оформлення та застосування зовнішньоекономічних контрактів і умов поставок вантажу;
  • вивчаються сучасні методи запобігання та протидії контрабанді і порушенню митних правил на митному кордоні України;
  • вивчаються сучасні методи оподаткування зовнішньоекономічних операцій при переміщенні через митний кордон України;
  • вивчаються основні принципи сучасних інформаційних технологій та митної статистики.

Можливості працевлаштування

Робота в галузі економіки «Наземний транспорт». Для виробничо-технологічної та організаційно-управлінської діяльності в галузі організації митного оформлення та організації перевезення експортно-імпортних вантажів

Додаткова інформація

В Україні діють 8 регіональних митниць, 79 міжнародних та міждержавних пунктів пропуску, 2 паромні переправи та понад 200 митних постів. Дана програма дає можливість реалізувати себе не тільки в області транспортного комплексу але і в бізнес структурах які пов’язані з митною справою.