Співробітники кафедри ЗСВ

Огар Олександр Миколайович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

Огар Олександр Миколайович

Доктор технічних наук з 2011 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 в Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Напрямок наукової діяльності: удосконалення конструктивно-технологічних параметрів сортувальних пристроїв.

Автор понад 118 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 2 патенти.

 

Куценко Максим Юрійович

декан факультету УПП, к.т.н., доцент

Куценко Максим Юрійович

Кандидат технічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Напрямок наукової діяльності: підвищення енергоефективності функціонування сортувальних пристроїв.

Автор понад 45 наукових праць. З  них понад 32 наукових та 13 навчально-методичного характеру.

З 2020 року – декан факультету Управління процесами перевезень.

Берестов Ігор В’ячеславович

к.т.н., доцент

Берестов Ігор В’ячеславович

Кандидат технічних наук з 1988 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій Раді при Ленінградському інституті інженерів залізничного транспорту ім. акад. В. М. Образцова за спеціальністю 05.22.01 – «Експлуатація залізниць».

Напрямок наукової діяльності: енергозберігаючі технології роботи та енергоефективне обладнання сортувальних пристроїв.

Автор понад 110 наукових та науково-методичних праць, з них понад 90 наукових. Має 2 патенти.

 

 

Шаповал Ганна Василівна

заступник декана факультету УПП з денної форми здобуття освіти

Шаповал Ганна Василівна

Кандидат технічних наук з 2007 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій Раді при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту (275 – транспортні технології за переліком 2015) на тему «Забезпечення ресурсозбереження шляхом удосконалення технології роботи сортувальних станцій».

Напрямок наукової діяльності: ресурсозберігаючі технології при взаємодії елементів інфраструктури технічних станцій.

Автор понад 55 наукових та науково-методичних праць. З них понад 30 наукових та 25 навчально-методичного характеру.

Крячко Катерина Віталіївна

к.т.н., доцент

Крячко Катерина Віталіївна

Кандидат технічних наук з 2006 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Напрямок наукової діяльності: проектування та організація технології роботи залізничних станцій та вузлів.

Автор понад 55 наукових праць. З них понад 40 наукових та 15 навчально-методичного характеру .

Кулешов Валерій Вячеславович

к.т.н., доцент

Кулешов Валерій Вячеславович

Кандидат технічних наук з 2007 року; дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Напрямок наукової діяльності: удосконалення технології перевезень вагонами операторських компаній у взаємодії із залізницями; розрахунок і проектування основних пристроїв вантажних станцій.

Автор понад 74 наукових праць. З  них понад 60 наукових та 14 навчально-методичного характеру. Має 2 патенти.

Пестременко-Скрипка Оксана Сергіївна

к.т.н., старший викладач

Пестременко-Скрипка Оксана Сергіївна

Кандидат технічних наук з 2018 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Д 64.820.04 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи».

Напрямок наукової діяльності: аналіз напрямів розвитку прикордонних передавальних станцій.

Автор понад 20 наукових та науково-методичних праць. З них понад 15 наукових, 5 навчально-методичного характеру.

Шелехань Ганна Ігорівна

к.т.н., доцент

Шелехань Ганна Ігорівна

Кандидат технічних наук з 2020 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Д 64.820.04 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01–транспортні системи. Науковий ступінь кандидата технічних наук (доктора філософії) присвоєно 25.02.2020 р..

Напрямок наукової діяльності: удосконалення процесу обслуговування вагонопотоків на станціях, що обслуговують морські порти.

Автор понад 20 наукових та науково-методичних праць. З них понад 10 наукових, 8 навчально-методичного характеру.

Колісник Аліна Володимирівна

к.т.н., доцент

Колісник Аліна Володимирівна

У 2011 році закінчила з відзнакою Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю  «Організація перевезень і управління на транспорті». Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи».

Напрямок наукової діяльності: формування автоматизованої технології транспортування контейнерів залізницею на основі теорії випадкових потоків.

Автор понад 30 наукових праць. З них 2 патенти, 11 наукових статей, 16 публікацій у науково-практичних збірниках конференцій.

Берестова Тетяна Тимофіївна

провідний інженер, старший викладач

Берестова Тетяна Тимофіївна

Провідний інженер кафедри.

Напрямок наукової діяльності: дослідження технології взаємодії митних органів та залізниць на прикордонних передавальних станціях.

Автор понад 25 наукових та науково-методичних праць. З них понад 10 наукових, 15 навчально-методичного характеру.