Колісник Аліна Володимирівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н.

Рік народження: 1988

Освіта:

У 2011 році закінчила з відзнакою Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю  «Організація перевезень і управління на транспорті». Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи». Тема дисертації: «Формування автоматизованої технології транспортування контейнерів залізницею на основі теорії випадкових потоків». Науковий керівник–д.т.н., професор Бутко Т. В.

Напрямок наукової діяльності:

формування автоматизованої технології транспортування контейнерів залізницею на основі теорії випадкових потоків

Автор:

Автор понад 30 наукових праць. З них 2 патенти, 11 наукових статей, 16 публікацій у науково-практичних збірниках конференцій.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Перспективи розвитку комбінованих перевезень / А. М. Котенко, П. С. Шилаєв, А. В. Світлична, С. І. Пупена Східно-Європейський журнал передових технологій. 2013. Вип. 1/3 (61). С. 56–61. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.99185.
  2. Колісник А. В. Формування структури і комплексу задач інформаційно-керуючої системи для управління контрейлерними перевезеннями. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2017. Вип. №3. С. 17-22.
  3. Prokhorchenko А., Panchenko А., Parkhomenko L., Nesterenko H., Muzyn M., Prokhorchenko H. , Kolisnyk A. Forecasting the estimated time of arrival for a cargo dispatch delivered by a freight train along a railway section. Eastern-European journal of enterprise technologies. 2019. Vol. 3, № 3 (99). P. 30–38. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.156098 (видання індексується у базі Scopus).
  4. Butko T., Prokhorov V., Kolisnyk A., Parkhomenko L. Devising an automated technology to organize the railroad transportation of containers for intermodal deliveries based on the theory of point Eastern-European journal of enterprise technologies.2020 Vol. 1, № 3 (103). P. 6–12. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.156098 (видання індексується у базі Scopus).
  5.  Котенко А.М., Шилаєв П.С., Світлична А.В.. Розвиток контрейлерних перевезень вантажів на залізницях України. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. 2013. Вип. 142. С.37-43.
  6. Котенко А.М., Лаврухін О.В., Шилаєв П.С., Світлична А.В. Шевченко В.І., Пилипейко О.М. Перевезення негабаритних і великовагових вантажів в транспортних системах. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту.2014. Вип. 145. С. 50-59.
  7. Лаврухін О.В., Котенко А.М., Світлична А.В., Шевченко В.І. Перевезення контрейлерів довгосоставними і великоваговими поїздами. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. 2015. Вип. 156. С.5-11.
  8.  Котенко А.М., Шилаєв П.С., Світлична А.В. Підвищення ефективності контрейлерних перевезень вантажів. Вісник національного технічного університету «ХПІ».2012. Вип.33. С.87-95.
  9.  Котенко А.М., Шилаєв П.С., Світлична А.В. Концепція організації контрейлерних перевезень «на просторі 1520 і 1435 мм. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. 2012. Вип. 134. С.22-27.
  10. Котенко А.М., Шилаєв П.С., Світлична А.В. Визначення доцільності та моделювання контрейлерних перевезень Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту.  2013. Вип.137. С.11-17.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Залізничні станції та вузлиОрганізація правової та експедиторської діяльності
2Формування цифрових моделей залізничних станційОрганізація перевезень і управління на транспорті