Кафедра «Залізничні станції та вузли» (ЗСВ)

завідувач кафедри

Огар Олександр Миколайович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 3, кабінет 304

Кафедра залізничних станцій та вузлів була створена в 1918 р. на базі Київського інституту народного господарства. Першим її завідувачем був професор М. С. Глікман. У 1927 р. кафедру в складі факультету експлуатації шляхів сполучення було переведено до Київського політехнічного інституту. Восени 1929 р. вона була профілюючою кафедрою новоствореного Київського інституту шляхів сполучення. У 1934 р. кафедра разом із факультетом була переведена до Харківського інституту інженерів залізничного транспорту.

Напрямок навчальної діяльності кафедри: підготовка бакалаврів, магістрів та докторів філософії денної та заочної (дистанційної) форми здобуття освіти. Підготовка проводиться за спеціальністю 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті).

Напрямок наукової діяльності кафедри: удосконалення конструктивно-технологічних параметрів залізничних станцій та вузлів. Автоматизація основних операцій сортувального процесу. Удосконалення технології взаємодії залізничного та інших видів транспорту при здійсненні вантажних перевезень.

Освітні програми кафедри:

  • перший рівень вищої освіти (бакалавр):

Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт);

  •  другий рівень вищої освіти (магістр):

Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт).