Про кафедру

завідувач кафедри

Огар Олександр Миколайович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 3, кабінет 304

Напрямок навчальної діяльності кафедри ЗСВ: підготовка бакалаврів, магістрів та докторів філософії денної та заочної (дистанційної) форми здобуття освіти. Підготовка проводиться за спеціальністю 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті).

Напрямок наукової діяльності кафедри ЗСВ: удосконалення конструктивно-технологічних параметрів залізничних станцій та вузлів. Автоматизація основних операцій сортувального процесу. Удосконалення технології взаємодії залізничного та інших видів транспорту при здійсненні вантажних перевезень.

Освітні програми кафедри ЗСВ:

 • перший рівень вищої освіти (бакалавр):

Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт);

 •  другий рівень вищої освіти (магістр):

Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт).

 

Дисципліни  кафедри (перший рівень вищої освіти (бакалавр):

 • Основи проектування залізниць;
 • Залізничні станції та вузли;
 • Митна справа на транспорті;
 • Аналіз ризиків в митній справі;
 • Контроль та митне оформлення вантажних перевезень;
 • Формування цифрових моделей залізничних станцій;
 • Проектування логістичних комплексів;
 • Основи наукових досліджень та інженерної творчості.

Дисципліни  кафедри (другий рівень вищої освіти (магістр):

 • Митні правила та відповідальність за їх порушення;
 • Організація митного контролю на залізничному транспорті;
 • Діяльність авторизованого економічного оператору;
 • Проектування об`єктів залізничної інфраструктури;
 • САПР прикордонних роздільних пунктів;
 • Інфраструктура логістичних систем;
 • Науково-дослідна робота за темою магістерської роботи.

Дисципліни  кафедри (третій рівень вищої освіти (доктор філософії):

 • Інфраструктура і технології вантажних і пасажирських перевезень.

 

Завідувач кафедри:

Доктор технічних наук, професор Огар Олександр Миколайович

Професорсько-викладацьский склад:

 1. Декан факультету УПП, доцент, к.т.н. Куценко Максим Юрійович
 2. Доцент, к.т.н. Берестов Ігор В’ячеславович
 3. Заступник декана факультету УПП, доцент, к.т.н. Шаповал Ганна Василівна
 4. Доцент, к.т.н. Крячко Катерина Віталіївна 
 5. Доцент, к.т.н. Кулешов Валерій В’ячеславович
 6. Доцент, к.т.н. Шелехань Ганна Ігорівна
 7. Доцент, к.т.н. Колісник Аліна Володимирівна
 8. Старший викладач, к.т.н. Пестременко-Скрипка Оксана Сергіївна (відповідальна за сайт)

Навчально-допоміжний персонал:

 1. Провідний інженер Тетяна Тимофіївна Берестова
 2. Старший лаборант Тетяна Володимирівна Муригіна

Галерея