Кулешов Валерій Вячеславович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук

Рік народження: 1965

Освіта:

У 1989 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Управління процесами перевезень на залізничному транспорті», присвоєна кваліфікація «Інженер шляхів сполучення по управлінню процесами перевезень на залізничному транспорті». У 2001 році закінчив Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Харківської державної академії залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» та отримав кваліфікацію магістра за фахом «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті».

Кандидат технічних наук з 2007 року; доцент з 2010 року; дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту», номер диплома ДК № 039913.

Напрямок наукової діяльності:

Удосконалення технології перевезень вагонами операторських компаній у взаємодії із залізницями; розрахунок і проектування основних пристроїв вантажних станцій.

Автор:

Автор 74 наукових праць. У межах навчально-методичної та наукової роботи видано та підготовлено до друку 74 навчально-методичних та наукових праць, з них 60 наукових, 2 патенти на корисну модель та 12 навчально-методичного характеру.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1. Данько М.І., Бутько Т.В., Березань О.В., Долгополов П.В., Кулешов В.В., Кулешов В.М., Калашникова Т.Ю., Малахова О.А., Лаврухін О.В., Сіконенко Г.М. Управління експлуатаційною роботою і якістю перевезень на залізничному транспорті. Навчальний посібник з грифом МОН України. Харків: УкрДАЗТ, 2008.,174 с.

2. Кулешов В.В., Кулешов А.В. Автоматизована система для вибору ресурсозберігаючої технології за допомогою логістичних методів. Патент №72286. Бюлетень №15/2012 від 10.08.2012.

3. Кулешов, В.В., Даниленко Р.Е., Лупир А.С. Удосконалення технології роботи операторів парку вантажних вагонів різної форми власності. Зб. наук. праць УкрДУЗТ, 2015 Вип. 156 – С. 74-81.

4. Кулешов, В.В., Камишніков В.Ю., Рахманов Т.А. Удосконалення інформаційно-керуючих систем передавальних станцій залізниць України в умовах зміни обсягів перевезен. Зб. наук. праць УкрДУЗТ, 2016 Вип. 164 – С. 5-14.

5. Кулешов В.В., Берестов І.В., Берестова Т.Т. Підвищення ефективності транспортної системи прикордонного вузла в умовах функціонування інформаційно-керуючих систем залізниць України. Збірник наукович праць УкрДУЗТ, 2017 Вип. 172 – С. 55-65.

6. Кулешов В.В., Кулешов А. В., Шаповал Г. В., Громов С. О., Лисенко Є. М. Удосконалення систем супутникової навігації в умовах розвитку пасажирського комплексу при швидкісних перевезення. Зб. наук. праць УкрДУЗТ, 2017 Вип.173 – С. 96-106. (фахове видання).

7. Кулешов В.В., Берестов І.В., Коваленко Д.О., Рекал А.О. Удосконалення моделі парку вантажних вагонів різної форми власності на залізницях України Міжнародний техніко-економічний журнал «Українська залізниця». – Харків: 2018.- №5(59).- С. 12-16  (фахове видання). 

8. Кулешов В.В., Шаповал Г.В., Соловйов А.А., Кропачов В.В. Дослідження транспортної доступності регіону в умовах впровадження швидкісних перевезень. Міжнародний професійний журнал «Вагонный парк». – Харків: Залізничне видавництво «Рухомий склад», 2018.– №6 (138)/2018.- С.5-8 (фахове видання).

9. Panchenko S., Ohar O., Kuleshov V., Kutsenko M., Kuleshov A. Improvement of the organizational technological model of the route made up of the groups of cars of different owners. International journal of engineering and technology. №7 (4.3). 2018. P. 266-269

10. Кулешов В.В, Кулешов В.В., Шаповал Г.В., Маценко К.В., Кобилянська Є.О. Формування механізму вибору пріоритетів розвитку моделі вантажних перевезень. Міжнародний професійний журнал «Вагонный парк». – Харків, 2019.– №7 (151)/2019.- С 17-20 (фахове видання).

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Залізничні станції та вузлиОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Проектування об'єктів залізничної інфраструктуриМитний контроль на транспорті (залізничний транспорт)
3Основи наукових досліджень та інженерної творчостіОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Пасажирський комплекс високошвидкісних магістралейМитний контроль на транспорті (залізничний транспорт)