Пестременко-Скрипка Оксана Сергіївна

Посада: старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технических наук

Рік народження: 1983

Освіта:

У 2006 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)». Кандидат технічних наук з 2018 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Д 64.820.04 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи», номер диплома ДК № 051508.

Напрямок наукової діяльності:

Аналіз напрямів розвитку прикордонних передавальних станцій.

Автор:

Автор понад 20 наукових та науково-методичних праць. З нах понад 10 наукових, 3 навчально-методичного характеру.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1. Альошинський Є.С., Пестременко-Скрипка О.С., Невзорова О.В. Пропозиції щодо розроблення положень типового технологічного процесу роботи прикордонних передавальних станцій України. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2012. №131 – С. 18-26.

2. Альошинський Є.С., Пестременко-Скрипка О.С. Аналіз впливу простою міжнародного вагонопотоку на оборот вагонів. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2013. Вип. 137. С. 24-30.

3. Альошинський Є.С., Процик О.П., Світлична С.О., Пестременко-Скрипка О.С., Сіваконева Г.О. Система процесу доставки легкових автомобілів у вантажних модулях при змішаних перевезеннях. Харьков, 2013. Выпуск №8 (77). С. 22-28.

4. Альошинський, Є.С. Пестременко-Скрипка О.С.,  Водошняк С.В.,  Кучеренко С.О.Аналіз надійності процедури пропуску міжнародного вагонопотоку через прикордонні передавальні станції в умовах впровадження системи управління ризиками (СУР). Збірник наукових праць УкрДАЗТ. Харків: УкрДАЗТ, 2014. Вип. 150. С. 17-24.

5. Альошинський, Є.С.Пестременко-Скрипка О.С., Таратушка К.В. Розробка математичної моделі процесу раціоналізації роботи прикордонних передавальних станцій при застосуванні системи управління ризиками. Науково-практичний журнал Залізничний транспорт України. 2015. №5 (114). С. 13-18.

6. Альошинський, Є.С., Пестременко-Скрипка О.С.Визначення надійності системи пропуску вантажів в експортно-імпортному сполученні через прикордонні передавальні станції в умовах впровадження системи управління ризиками (СУР). Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016.  Випуск № 54. С. 34.

7. Альошинський, Є.С., Пестременко-Скрипка О.С., Рудакова А., Багіров С. Інтеграція інформаційного простору системи міжнародних вантажних перевезень. Українська залізниця. 2016. № 6(36). С. 53-55.

8. Альошинський, Є.С.,  Пестременко-Скрипка О.С., Шаленик В.  Застосування системи управління ризиками на прикордонних передавальних станціях України при здійсненні міжнародних вантажних перевезень. Українська залізниця. 2017. № 9-10(51-52). С. 26-29.

9. Берестова, Т.Т. Пестременко-Скрипка О.С. Упровадження системи управління ризиками для удосконалення технології передачі міжнародних вантажопотоків України. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2017. №169 (додаток)  С. 225-226.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Залізничні станції та вузлиОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Проектування об'єктів залізничної інфраструктуриМитний контроль на транспорті (залізничний транспорт)
3САПР залізничних станцій та вузлівМитний контроль на транспорті (залізничний транспорт)
4Організація митного контролюМитний контроль на транспорті (залізничний транспорт)
5Аналіз ризиків у митній справіМитний контроль на транспорті (залізничний транспорт)