Крячко Катерина Віталіївна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук

Рік народження: 1979

Освіта:

У 2003 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)».

Кандидат технічних наук з 2006 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту», номер диплома ДК № 039912.

Напрямок наукової діяльності:

Проектування та організація технології роботи залізничних станцій та вузлів.

Автор:

Автор 55 наукових праць. У межах навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку 55 наукових та навчально-методичних розробки, з них навчально-методичних – 15.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1. Крячко К.В. Технічне забезпечення необхідної пропускної спроможності внутрішньовузлових ходів. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2013. Вип. 136. С. 31-35.

2. Крячко К.В., Шалімова О.М., Кабанець Є.В. Мінімізація експлуатаційних витрат при удосконаленні технічного стану сортувальних станцій. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2013. Вип. 137. С. 73-78.

3. Крячко К.В., Огар О.М., Розсоха О.В., Кулешов В.В. Впровадження та ефективне використання нових інформаційних сервісів, хмарних технологій в навчальному процесі. Збірник тез науково-методичної конференції кафедр академії УкрДАЗТ. 2014. С. 151.

4. Крячко К.В., Саленко О.Є., Єршов В.А. Визначення впливу конструктивних параметрів пасажирських станцій на їх пропускну спроможність. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2014. Вип. 145 С. 40-44.

5. Крячко К. В., Недбай Є.С. Удосконалення конструкції та технології роботи Південної системи двосторонньої сортувальної станції Основа. УкрДУЗТ. 2015. Вип. 157. С. 160-164.

6. Крячко К. В., Дев’ятко А.В., Маруєва Я.В., Сотников В.В., Манафов Р.Б. Удосконалення взаємодії в роботі станцій залізничного вузла. УкрДУЗТ. 2016. Вип. 165. С. 11-17. (Фахове видання)

7. Крячко К.В., Нестеренко Р.П., Кєрімов Н.С. Енергозберігаючі підходи до організації перевантажувальних засобів на контейнерних терміналах вантажних станцій. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2017. Вип. 169 (додаток). С. 236-238.

8. Крячко К.В., Федота В.О., Степаненко Д.А., Акімов С.П. Удосконалення конструктивних параметрів сортувальної системи з метою збільшення її пропускної спроможності. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2017. Вип. 169 (додаток) С. 234-236.

9. Крячко К.В., Мазур М.В. Удосконалення конструкції і технології роботи пасажирського комплексу в умовах швидкісного руху. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2017. Вип. 169 (додаток). С. 238-240.

10. Крячко К.В., Буренін В.А., Товстоноженко І.О., Азізов У.А. Удосконалення способу визначення швидкості розпуску составів на сортувальній станції. Науково-технічний журнал. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті., 2019, Вип. 3. С. 21-24.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Залізничні станції та вузлиОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Проектування об'єктів залізничної інфраструктуриМитний контроль на транспорті (залізничний транспорт)
3САПР залізничних станцій та вузлівМитний контроль на транспорті (залізничний транспорт)
4Основи наукових досліджень та інженерної творчостіОрганізація перевезень і управління на транспорті