KATERYNA V. KRIACHKO

Position: associate professor

Science degree, academic title: PhD in Sci. Eng.

Year of birth: 1979

Education:

In 2003, she graduated from the Ukrainian State Academy of Railway Transport with a degree in organization of transportation and transport management (railway transport).

PhD in Sci. Eng. since 2006. She defended her thesis in the specialized academic council D 64.820.04 at the Ukrainian State Academy of Railway Transport, specialty 05.22.20 Operation and Repair of vehicles, Diploma DK No. 039912.

Scientific activity direction:

Design and organization of operation technology for railway stations and junctions.

Author:

Author of 55 scientific papers. As part of the educational and methodical work, 55 scientific articles and teaching materials were published and prepared for publication, including 15 teaching aids.

Awards and diplomas:

Featured publications:

1. Крячко К.В. Технічне забезпечення необхідної пропускної спроможності внутрішньовузлових ходів. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2013. Вип. 136. С. 31-35.

2. Крячко К.В., Шалімова О.М., Кабанець Є.В. Мінімізація експлуатаційних витрат при удосконаленні технічного стану сортувальних станцій. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2013. Вип. 137. С. 73-78.

3. Крячко К.В., Огар О.М., Розсоха О.В., Кулешов В.В. Впровадження та ефективне використання нових інформаційних сервісів, хмарних технологій в навчальному процесі. Збірник тез науково-методичної конференції кафедр академії УкрДАЗТ. 2014. С. 151.

4. Крячко К.В., Саленко О.Є., Єршов В.А. Визначення впливу конструктивних параметрів пасажирських станцій на їх пропускну спроможність. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2014. Вип. 145 С. 40-44.

5. Крячко К. В., Недбай Є.С. Удосконалення конструкції та технології роботи Південної системи двосторонньої сортувальної станції Основа. УкрДУЗТ. 2015. Вип. 157. С. 160-164.

6. Крячко К. В., Дев’ятко А.В., Маруєва Я.В., Сотников В.В., Манафов Р.Б. Удосконалення взаємодії в роботі станцій залізничного вузла. УкрДУЗТ. 2016. Вип. 165. С. 11-17. (Фахове видання)

7. Крячко К.В., Нестеренко Р.П., Кєрімов Н.С. Енергозберігаючі підходи до організації перевантажувальних засобів на контейнерних терміналах вантажних станцій. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2017. Вип. 169 (додаток). С. 236-238.

8. Крячко К.В., Федота В.О., Степаненко Д.А., Акімов С.П. Удосконалення конструктивних параметрів сортувальної системи з метою збільшення її пропускної спроможності. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2017. Вип. 169 (додаток) С. 234-236.

9. Крячко К.В., Мазур М.В. Удосконалення конструкції і технології роботи пасажирського комплексу в умовах швидкісного руху. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2017. Вип. 169 (додаток). С. 238-240.

10. Крячко К.В., Буренін В.А., Товстоноженко І.О., Азізов У.А. Удосконалення способу визначення швидкості розпуску составів на сортувальній станції. Науково-технічний журнал. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті., 2019, Вип. 3. С. 21-24.

The main subjects that teaches are:

NumberDisciplineEducation Program/Higher Education Level
1Railway stations and junctionsOrganization of Traffic and Transport Management
2Design of railway infrastructure facilitiesCustoms control on transport (railway transport)
3CAD of railway stations and junctionsCustoms control on transport (railway transport)
4Basics of research and engineering creativityOrganization of Traffic and Transport Management