Куценко Максим Юрійович

Посада: Декан факультету УПП

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1984

Освіта:

У 2006 році з відзнакою закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)» та здобув кваліфікацію магістра з організації перевезень і управління на залізничному транспорті.

Кандидат технічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». Тема дисертації: «Підвищення енергоефективності функціонування сортувальних пристроїв на основі комплексної оптимізації конструктивних параметрів». Науковий керівник – к.т.н., доц. І. В. Берестов.

Напрямок наукової діяльності:

Підвищення енергоефективності функціонування сортувальних пристроїв

Автор:

Автор 80 публікацій, з них 1 навчальний посібник, 2 патенти на корисні моделі, 67 наукових статей та тез (7 статей опубліковані у видання що індексуються у базах Scopus та Web of science), 10 навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

2015 р. – нагороджений подякою начальника Придніпровської залізниці;

2017 р. – нагороджений знаком «За самовіддану працю» ІІ ступеня директора регіональної філії «Львівська залізниця»

2018 р. – нагороджений грамотою голови правління ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»;

2019 р. – нагороджений подякою міністра освіти і науки України;

2020 р. – нагороджений грамотою Харківської обласної державної адміністрації.

Вибрані публікації:

1. Куценко М. Ю., Берестов І. В.,  Огар О. М., Ахієзер О. Б. Математична модель для визначення оптимальних конструктивно-технологічних параметрів сортувальних гірок. Восточно-европейский журнал передовых технологий.  Харьков, 2009. Випуск 1/6 (37). С. 4-8.

2. Куценко М. Ю., Берестов І. В.,  Огар О. М., Ахієзер О. Б.  До питання розробки методики комплексного розрахунку оптимальних конструктивних параметрів сортувальних гірок. Восточно-европейский журнал передовых технологий. Харьков, 2009. Випуск 2/3 (38). С. 56-60.

3. Куценко М. Ю., Розсоха О. В., Лапурін Р. С., Тумачек А. М. Оцінка надійності структур гіркових горловин двосторонньої сортувальної станції. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. Харків: УкрДАЗТ, 2013. Вип. 135. С. 84-91.

4. Куценко М. Ю.  Дослідження динамічних та енергетичних характеристик полого-східчастого поздовжнього профілю сортувальних гірок. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. Харків: УкрДАЗТ, 2013. Вип. 136. С. 20-31.

5. Куценко М. Ю., Христиченко О. О., Віслов Я. В., Мельниченко О. В., Мельниченко С. В. Розрахунок економічної ефективності впровадження вагонних уповільнювачів нового покоління на механізованих сортувальних гірках України. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. Харків: УкрДАЗТ, 2013. Вип. 137. С. 78-82.

6. Куценко М. Ю. Дослідження залежності потрібної потужності паркової гальмової позиції від зміни уклону стрілочної зони. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Харьков, 2013. Вып. 2/3 (62). С. 22-25.

7. Куценко М. Ю. Аналіз відомих пристроїв закріплення составів і загородження колій у сортувальних парках. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Харьков, 2013. Вып. 4/3 (64). С. 20-24.

8. Куценко М. Ю., Фефелова В.Р., Тупотіна І.О., Кальцова К.С. Визначення максимальної довжини відчепи на сортувальних гірках Південної залізниці в умовах використання нових уповільнювачів. Збірник наукових праць Українськго державного університету залізничного транспорту. Харків: УкрДУЗТ, 2014. Вип. 150. С. 42-46.

9.Куценко М. Ю., Дудін О.А., Долгова М.М., Жовнір О.В. Обґрунтування раціонального місця розташування локомотивного господарства на сортувальній станції. Збірник наукових праць Українськго державного університету залізничного транспорту. Харків: УкрДУЗТ, 2015. Вип. 156. С. 94-101.

10. Куценко М. Ю., Дудін О. А., Рибін А. В., Сініцина О. О., Лобода О. В.  Аналіз досліджень, присвячених реконструкції проміжних роздільних пунктів при введенні швидкісного руху.  Збірник наукових праць Українськго державного університету залізничного транспорту. Харків: УкрДУЗТ, 2016. Вип. 161. С. 139-144.

11. Оhar О.,Rozsokha O., Kutsenko M., Smachilo Y.  Evaluation of traffic safety using additive resulting indicator. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. № 6/3 (90). 2017. P. 48-57.

12. Panchenko S.,  Ohar O., Kuleshov V., Kutsenko M.,  Kuleshov A. Improvement of the organizational technological model of the route made up of the groups of cars of different owners. International journal of engineering and technology. №7 (4.3). 2018. P. 266-269

13. Panchenko S., Ohar O., Kutsenko M., Smachilo J. A method of complex calculation of rational structural parameters of railway humps. Acta polytechnica. Vol.58. №6. 2018. P. 370-377.

14. Mezitis M.Panchenko V., Kutsenko M., Masliy A.  Mathematical model for defining rational constructional technological parameters of marshalling equipment used during gravitational target braking of retarders. Procedia Computer Science, Vol. 149, 2019. P. 288-296.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Залізничні станції та вузлиОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Проектування об'єктів залізничної інфраструктуриМитний контроль на транспорті (залізничний транспорт)
3САПР залізничних станцій та вузлівОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Основи наукових досліджень та інженерної творчостіМитний контроль на транспорті (залізничний транспорт)