HANNA V. SHAPOVAL

Position: associate professor

Science degree, academic title: PhD in Sci. Eng.

Year of birth: 1975

Education:

In 1998, she graduated from the Kharkiv State Academy of Railway Transport with a degree in organization of transportation and management in railway transport.

PhD in Sci. Eng. since 2007. She defended her thesis in the specialized Council of the Ukrainian State Academy of Railway Transport, specialty 05.22.20 – Operation and Repair of Vehicles (275 – Transport Technologies according to the list of 2015) “Ensuring Resource Saving by Improving the Marshalling Yard Technology”, Diploma DK No. 042624.

The academic title of associate professor of the Department of Railway Stations and Junctions was awarded in 2007, Certificate of Associate Professor 12 DC No. 023325.

Scientific activity direction:

Resource-saving technologies in the interaction of infrastructure elements of technical stations.

Author:

Author of more than 55 publications and teaching materials. These include more than 30 scientific articles and 25 teaching materials, and a co-author of two textbooks approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine.

Awards and diplomas:

2011 – awarded the Gratitude Certificate of the General Director of Ukrzaliznytsya

2015 – awarded the Gratitude Certificate of the Head of the Pridneprovska Railway

2019 – awarded the Gratitude Certificate of the Director of the Regional Branch “Pridneprovska Railway”

Featured publications:

1. Шаповал Г. В., Ковальчук В.В., Попова А.В. Обґрунтування оптимального колійного розвитку сортувальної станції з використанням критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. Харків: НТУ «ХПІ». 2012.  №26. С. 95-100.

2. Шаповал Г. В., Берестов І.В., Валуйська Ю.В. Вибір раціональної технології обслуговування составів у пасажирському комплексі. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. Харків : УкрДАЗТ, 2013. Вип.137. С. 46-54.

3. Шаповал Г. В., Резніченко О.Ю. Вибір оптимальної стратегії взаємодії вантажної станції та під’їзних колій. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. Харків : УкрДАЗТ, 2014. Вип.146. С. 71-75.

4. Шаповал Г. В., Берестов І.В., Мерзлякова Н.В. Підвищення ефективності взаємодії станції примикання та під’їзних колій. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. Харків: УкрДУЗТ, 2015. Вип.156. С. 68-73.

5. Шаповал Г. В., Шелехань Г.І., Занік І.В. Дослідження впливу поїздоутворення на ефективність сортувавального процесу. Збірник наукових праць. Х.: УкрДУЗТ, 2016. Вип. 166. С. 68-78.

6. Розсоха О.В., Берестов І.В., Шаповал Г.В. Технологія моніторингу рівня професійної підготовки персоналу  господарства перевезень залізничного транспорту. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 2017. № 3. С. 3-9.

7. Куценко М.Ю., Шаповал Г.В., Івашкіна А.М., Шкарбуль Я.А., Лисенко Є.М. Визначення структури будівельних робіт з реконструкції роздільних пунктів при введенні швидкісного руху. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. Харків. 2017. Вип. 173. С. 29-34.

8. Продащук С.М., Шаповал Г.В., Тоцька О.В., Марченко О.В., Бєлан Д.О. Впровадження інноваційних технологій в пасажирських перевезеннях. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. Харків. 2018. Вип. 178. С. 28-41. DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852. 178.2018.138907

9. Огар О.М., Розсоха О.В., Шаповал Г.В., Смачило Ю.В. М. Розподіл транспортних  подій на залізницях України за категоріями залежно від тяжкості наслідків. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. Дніпро. 2018. №3(75). С.7-19. doi: 10.15802/stp2018/124466

10.Kuleshov V., Shapoval G., Kutsenko M. Study of Model for Selection of Priorities for Development of Cargo Transportation. SHS Web of Conferences Vol. 67, 02003 (2019). Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019) 15 October 2019.

11. Kutsenko M., Zmii S., Rozsokha O., Shapoval G., Semenova O. Improvement of characteristics of the railway direction kharkiv-dnipro with the purpose of introducing the high-speed passenger traffic. SHS Web of Conferences Vol. 67, 02004 (2019). Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019) 15 October 2019.

12. Продащук С.М., Ковальов А.О., Шаповал Г.В., Дуля В.В., Писаренко Г.М. Обґрунтування доцільності впровадження швидкісних поїздів на напрямку Київ-Львів. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 2019, №5, С.40-47. DOI: 10.18664/ikszt.v24i5.181344

13. Kuleshov V., Shapoval G., Kutsenko M., Stepanova J. (2020) Improvement of the Procedure for Determining the Duration of a Passenger Trip on the Railways of Ukraine. In: Ginters E., Ruiz Estrada M., Piera Eroles M. (eds) ICTE in Transportation and Logistics 2019. ICTE ToL 2019. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer, Cham.

The main subjects that teaches are:

NumberDisciplineEducation Program/Higher Education Level
1Railway stations and junctionsOrganization of Traffic and Transport Management
2Design of railway infrastructure facilitiesCustoms control on transport (railway transport)