Лаврухін Олександр Валерійович

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1978

Освіта:

У 2000 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті», присвоєна кваліфікація „Інженер з організації перевезень і управління на залізничному транспорті”.

Кандидат технічних наук з 2005 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». Тема дисертації: «Удосконалення АРМ поїзного диспетчера з використанням нечіткої логіки». Науковий керівник – д.т.н., проф. М.І. Данько.

Доктор технічних наук з 2013 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи». Тема дисертації: «Формування моделей і методів інтелектуальної технології оперативного управління поїздопотоками». Науковий консультант – д.т.н., проф. М.І. Данько.

Академік Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності з 2015 року.

Член-кореспонент Транспортної академії України з 2016 року.

Напрямок наукової діяльності:

Сучасні інтелектуальні технології управління перевізним процесом.

Автор:

Автор має понад 100 наукових та науково-методичних праць. Має 2 патенти на корисну модель та 4 патенти на винахід. Підготував 2 кандидата технічних наук.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Lavrukhin O., Kovalov A., Schevcenko V., Kyman A., Kulova D. Construction of an integrated criterion for estimating the consequences of emergencies involving dangerous good. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 2, Issue 3 (98). P. 25-31.
  2. Лаврухін О.В., Запара В.М., Ковальов А.О. та ін. Організація вантажної роботи на транспорті: навчальний посібник. 2015. 188 с.  ISBN 978-966-303-564-2.
  3. Лаврухін О.В., Бауліна Г.С., Богомазова Г.Є. Наукові підходи до вдосконалення технології експлуатації вантажних вагонів всіх форм власності. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2015. № 4. С. 48–55.
  4. Панченко С.В., Лаврухін О.В., Котенко А.М., Каграманян А.О., Шевченко В.І., Пархоменко О.О. Удосконалення технології і умов перевезення багажу та поштових відправлень залізницею. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2016. Вип. 159, т.1. С. 10-16.
  5. Lavrukhin O., Kovalov A., Kulova D., Panchenko A. Formation of a model for the rational placement of cars with dangerous goods in a freight train. Procedia Computer Science. 2019. Vol. 149. P. 28–35.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Вантажні перевезенняОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Організація виконання вантажних операційОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Організація перевезення небезпечних вантажівОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Транспортне правоОрганізація перевезень і управління на транспорті
5Актово-претензійна роботаОрганізація перевезень і управління на транспорті
6Методи і форми управлінської діяльностіОрганізація перевезень і управління на транспорті
7Автоматизація транспортних технологійОрганізація перевезень і управління на транспорті