Запара Ярослав Вікторович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1986

Освіта:

У 2008 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)» та здобув кваліфікацію магістра з організації перевезень і управління на залізничному транспорті.

Кандидат технічних наук з 2013 року; доцент з 2014 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи». Тема дисертації: «Удосконалення технології роботи залізничного вузла на базі логістичного управління». Науковий керівник – д.т.н., проф. Д.В. Ломотько.

Напрямок наукової діяльності:

Технологія роботи залізничних вузлів на основі логістичного управління, забезпечення схоронності вантажів при перевезенні, розробка схем розміщення та кріплення вантажів на рухомому складу, транспортне експедирування.

Автор:

Автор понад 70 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 патент.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Запара Я.В. Оцінка технології роботи транспортного вузла. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2010. № 1/7 (43). С. 60-63.
  2. Запара Я.В. Розширення технологічних задач АРМ вузлового диспетчера при плануванні технології роботи. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2013. Вип. 137. С. 99-104.
  3. Запара Я.В. Аналіз стану технології охорони вантажів на залізницях України. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2013. Вип. 142. С.32-37.
  4. Запара В.М., Запара Я.В., Обухова А.Л. Обгрунтування пропозицій щодо забезпечення якісної технології охорони вантажів. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2014. Вип. 143. С.5-9.
  5. Запара Я.В. Оцінка заходів, спрямованих на удосконалення технології охорони вантажів та елементів інфраструктури залізниць. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2014. Вип. 143. С. 21-27.
  6. Ломотько Д.В., Запара Я.В., Лютий В.А. Современные подходы по обеспечению сохранности грузов при перевозке железнодорожным транспортом. ScienceRise. 2014. №5(2). С.15-19. 
  7. Запара В.М., Запара Я.В., Гергель І.Г. Удосконалення технології роботи залізничного вузла шляхом застосування сучасних логістичних підходів. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2015. Вип. 156. С. 162-168.
  8. Запара Я.В., Морозова А.В. Оптимізація обігу швидкісних та високошвидкісних поїздів на залізницях України. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2016. Вип.164. С. 22-27.
  9. Lavrukhin O., Zapara V., Zapara Y., Shapatina O., Bogomazova G. Investigation into the bimodal transportation process by modelling rail module states. Transport Problems. Katowice, Poland: Silesian University of Technology, 2017. Vol. 12, Issue 2. P. 99-112.
  10. Lavrukhin O., Zapara V., Baulina H., Zapara Y., Kyman A. Rationalization of the use of alternative rolling stock for transportation of vegetable cargo with insufficient number of grain hoppers. International Journal of Engineering and Technology(UAE). 2018. 7 (4.3 Special Issue 3), – pp. 251-256.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Вантажознавство та схоронність вантажівОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Організація перевезення небезпечних вантажівОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Вантажні перевезенняОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Організація виконання вантажних операційОрганізація перевезень і управління на транспорті
5Транспортно- експедиторська діяльністьОрганізація перевезень і управління на транспорті
6Актово-претензійна роботаОрганізація перевезень і управління на транспорті