Бауліна Ганна Сергіївна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1978

Освіта:

У 2001 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті», присвоєна кваліфікація „Інженер з організації перевезень і управління на залізничному транспорті”.

Кандидат технічних наук з 2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи». Тема дисертації: «Удосконалення роботи прикордонних передавальних станцій на основі автоматизованої технології управління вагонопотоками». Науковий керівник – д.т.н., проф. Т.В. Бутько.

 

Напрямок наукової діяльності:

Удосконалення роботи прикордонних передавальних станцій на основі автоматизованої технології управління вагонопотоками

Автор:

Автор понад 50 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 патент.

 

 

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Бауліна Г.С. Формування логістичної технології «прикордонний сухий порт» в умовах прикордонної перевантажувальної станції. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2010. Вып. 3/6 (45).С. 60–63.
  2. Бауліна Г.С., Дідух П.О., Карпаш А.М., Федорняк І.І. Удосконалення технології функціонування перевантажувального комплексу прикордонної перевантажувальної станції. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2016. Вип. 162. С. 182-189.
  3. Бауліна Г.С. Удосконалення інформаційно-керуючої системи прикордонної передавальної станції на основі застосування інтелектуальних технологій. Збірник наукових праць ДонІЗТ. 2011. Вип. 25. С. 39–45.
  4. Бауліна Г.С. Формування оптимізаційної моделі роботи вантажного фронту. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2013. № 5. С. 44–46.
  5. Бауліна Г.С. Формування моделі функціонування транспортно-логістичного центру. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2013. Вип. 137. С. 95–99.
  6. Бауліна Г.С. Дослідження міжопераційних простоїв вагонів на вантажних станціях та під’їзних коліях. Збірник наукових праць ДонІЗТ. 2014. Вип. 37. С. 29–33.
  7. Лаврухін О.В., Бауліна Г.С., Богомазова Г.Є. Наукові підходи до вдосконалення технології експлуатації вантажних вагонів всіх форм власності. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті 2015. №4. С. 48-55.
  8. Бауліна Г.С., Левченко В.С. Формування цільової функції експлуатації швидкісних поїздів. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2016. Вип. 164. С. 223-230.
  9. Бауліна Г.С., Богомазова Г.Є., Скубяк А.В. Визначення ефективності використання швидкісних перевезень на мережі залізниць. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2016. Вип. 165. С. 5–11.
  10. Lavrukhin O., Zapara V., Baulina H., Zapara Y., Kyman A. Rationalization of the use of alternative rolling stock for transportation of vegetable cargo with insufficient number of grain hoppers. International Journal of Engineering and Technology(UAE). 2018. 7 (4.3 Special Issue 3), – pp. 251-256.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Вантажні перевезенняОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Організація виконання вантажних операційОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Транспортне правоОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Актово-претензійна роботаОрганізація перевезень і управління на транспорті
5Транспортно- експедиторська діяльністьОрганізація перевезень і управління на транспорті
6Комерційне забезпечення міжнародних вантажних перевезеньОрганізація міжнародних перевезень
7Методи і форми управлінської діяльностіОрганізація перевезень і управління на транспорті