Ковальова Оксана Володимирівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1981

Освіта:

У 2003 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті».

Кандидат технічних наук з 2016 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи». Тема дисертації: «Удосконалення транспортного процесу залізниць шляхом забезпечення вантажовласників рухомим складом необхідної комерційної придатності». Науковий керівник – д.т.н., проф. Д.В. Ломотько.

Напрямок наукової діяльності:

Підвищення ефективності використання вантажних вагонів на мережі залізниць України. Облік наявності, стану та використання рухомого складу.

Автор:

Автор понад 50 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 патент.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Lomotko D., Arsenenko D., Nosko N., Kovalova O., Formalization of rolling stock distribution processes by using dynamic model. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. 2018. №6(78). С. 91 – 99.
  2. Ковальова О.В. Обґрунтування вибору та організації роботи системи формування составів поїздів. Теоретичні передумови. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2013. Вип. 3/3 (63). С. 46-49.
  3. Ломотько Д.В., Ковальов А.О., Ковальова О.В. Обґрунтування вибору та організації роботи системи формування составів поїздів. Практичний аспект. Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2013. Вип. 4/3 (64). С. 18–20.
  4. Ломотько Д.В., Ковальов А.О., Ковальова О.В. Удосконалення функціонування автоматизованої системи розподілу транспортних ресурсів на Харківській дирекції залізничних перевезень. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2013. Вип. 137. С. 5–11.
  5. Ломотько Д.В., Ковальов А.О., Ковальова О.В. Визначення коефіцієнтів інтенсивності експлуатації транспортних засобів для різних типів вантажів. Науково-технічний журнал Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2014.Вип.3. С.28–33.
  6. Ломотько Д.В., Ковальов А.О., Ковальова О.В. Аналіз та удосконалення існуючих підходів до раціонального розподілу транспортних ресурсів. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2015. Вип. 156. С. 42–47.
  7. Lomotko D., Kovalov A., Kovalova O. Formation of fuzzy support system for decision-making on merchantability of rolling stock in its allocation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2015. Vol. 6 (3 (78)). P. 11–17.
  8. Lomotko D., Kovalov A., Kovalova O., Shuldiner J. Safeguarding of Goods During Railway Shipping. International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol. 7. Issue 4.3. Р. 246–250.
  9. Lobiak A., Plugin A., Kravtsiv L., Kovalova O. Modelling of motorway bridge spans under modernization with consideration of rheological properties of the materials. MATEC Web of Conferences 234. BulTrans. Article Number 04004. 2018.
  10. Ковальова О.В., Ковальов А.О., Ковальов М.О., Селютін Ю.О., Романенко М.І. Впровадження прискорених поїздів міжобласного сполучення. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2018. Вип. 177. C. 6–11.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Вантажні перевезенняОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Транспортне правоОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Організація виконання вантажних операційОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Транспортно- експедиторська діяльністьОрганізація перевезень і управління на транспорті
5Тарифна політика на транспортіОрганізація перевезень і управління на транспорті
6Вантажознавство та схоронність вантажівОрганізація перевезень і управління на транспорті
7Актово-претензійна роботаОрганізація перевезень і управління на транспорті