Вагони та транспортна інженерія

Шифр: 24106

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 107.26

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 20/8

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13500

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2022

Вагони та транспортна інженерія

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Вагони та транспортна інженерія” є к.т.н., доцент Волошин Д.І.

Мета навчання за освітньою програмою

«Транспортна інженерія» – це застосування технологій і наукових принципів до проектування,  експлуатації та логістичного управління об’єктами для будь-якого виду транспорту з метою забезпечення безпечного, ефективного, швидкого, комфортного, зручного, економічного та екологічно безпечного переміщення пасажирів і вантажів. Транспортна інженерія широко застосовується на всіх видах транспорту, зокрема, на залізничному та ін.

Метою навчання за програмою «Вагони та транспортна інженерія» є отримання знань, умінь та навичок у галузі вагонобудування та методів  проектування, розробки, аналізу та експлуатації транспортних засобів та їх компонентів.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, що зацікавлені в отриманні знань у галузі вагонів та транспортної інженерії.

Суттєвою перевагою освітньої програми «Вагони та транспортна інженерія» є можливість здобувачеві застосовувати свої знання не тільки на залізничному транспорті, а й у споріднених галузях транспорту.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

Майбутні фахівці після освоєння програми зможуть:

 • проектувати, обслуговувати та експлуатувати транспортні засоби;
 • розробляти новий дизайн вагонів;
 • застосовувати методи логістичного управління транспортними потоками;
 • проектувати  бортові автоматичні системи рухомого складу та системи діагностики і контролю;
 • розробляти засоби моніторингу транспортних засобів;
 • автоматизувати виробництво;
 • забезпечувати  надійність рухомого складу;
 • розраховувати транспортні засоби та механічні системи на міцність;
 • досліджувати кінематику та динаміку транспортних засобів;
 • знати принцип дії та конструктивні особливості системи автоматичних гальм рухомого складу;
 • знати конструкцію та принцип дії  електричного, електронного та холодильного обладнання рухомого складу;
 • знати технологію будівництва, технічного обслуговування та ремонту вагонів;
 • вирішувати нестандартні фахові завдання шляхом застосування типових методів (алгоритмів) діяльності та проводити пошук нових технологічних рішень у вагонобудуванні та транспортному машинобудуванні;
 •  застосовувати сучасні прогресивні методи та технології ремонтного виробництва та передовий досвід інженерії транспорту;
 • оволодіти сучасними програмними комплексами та використовувати їх для  математичного моделювання рухомого складу.
 • застосовувати комп’ютерні методи збирання i обробки інформації, яка використовується на транспорті.

Можливості працевлаштування

Вітчизняна промисловість та промисловість світу вже сьогодні потребує чимало спеціалістів, які здатні розробляти сучасні транспортні засоби  та підтримувати високотехнологічні i інтелектуальні виробництва для їх будівництва, обслуговування та ремонту.

Після закінчення університету за цією програмою інженери працюють на транспортних підприємствах, вагоноремонтних та вагонобудівних заводах, у проектних та науково-дослідних організаціях, як в України, так і за кордоном.

Додаткова інформація

Міжнародна діяльність.

Студенти мають можливість протягом навчання поглиблено вивчати іноземні мови (англійську, польську та ін..) та брати участь у міжнародній програмі ERASMUS+ . Студенти-магістри мають змогу навчатись за програмою “Два дипломи” та після закінчення навчання отримати 2 дипломи – європейський (польський чи французький) та вітчизняний (УкрДУЗТ). За більш детальною інформацією звертайтесь у Відділ міжнародних зв’язків УкрДУЗТ.

Отримання робочих професій та робота у студентських загонах.

Студенти мають можливість додатково отримати робочі професії: провідник пасажирських вагонів, слюсар з ремонту рухомого складу, оглядач вагонів та працювати протягом навчального року і літом у студентських трудових загонах, поєднуючи роботу із навчанням. Також  проходити практику на оплачуваних робочих місцях та здобувати освіту за дуальною формою навчання.

Співпраця з виробництвом.

Підприємства та організації, що активно співпрацюють з випускаючою кафедрою: вагонні і пасажирські депо ПАТ Укрзалізниця, НПП “ХАРТРОН-ЭКСПРЕСС ЛТД”, Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут вагонобудування”, ПАТ Крюківський вагонобудівний завод, вагоноремонтні підприємства Укрзалізниці, ПАТ Азовмаш та інші науково-проектні підприємства та конструкторські організації, що пов’язані з транспортом та вагонним господарством. Кафедра також тісно співпрацює з провідними виробниками підшипникових вузлів для рухомого складу, а саме:  SKF, Timken та Brenco.