Вагони та вагонне господарство

Шифр: 1642

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 15700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ – магістерський (професійний)
на основі диплома бакалавра – 1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Вагони та вагонне господарство” є к.т.н., доцент Труфанова А.В.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за освітньою програмою є здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру в галузі проектування, виготовлення, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту нетягового рухомого складу залізничного транспорту.

Студенти опановують методи математичного моделювання для використання їх в сучасних технологіях вагонобудування, ремонту та технічного обслуговування пасажирських і вантажних вагонів; оволодівають сучасними програмними комплексами для моделювання високошвидкісного рухомого складу; навчаються застосовувати комп’ютерні методи збирання i обробки інформації, які широко використовується у вагонобудуванні та вагонному господарстві; навчаються будувати системи управління, моніторингу та діагностики рухомого складу.

Адресати освітньої програми

Освітня програма адресована здобувачам, що зацікавлені в отриманні знань у галузі вагонобудування та вагонного господарства. Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з проектуванням, виготовленням, ремонтом, технічним обслуговуванням та експлуатацією сучасних пасажирських та вантажних вагонів; для тих, хто прагне оволодіти однією з найважливіших та класичних професій залізничного транспорту  – інженер-механік з нетягового рухомого складу. Особливо це актуально у теперішній час, коли територією незалежної Україну будуть прокладені ланки трьох міжнародних транспортних коридорів Європа-Азія. Тому цілком зрозуміло, що цими напрямками буде успішно експлуатуватися пасажирський та вантажний високошвидкісний рухомий склад західноєвропейських і азіатських країн, і значно зростатиме попит на фахівців нашого профілю.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • Знання конструкції, принципів дії, закономірностей, основних параметрів та характеристик, методів дослідження та вибору параметрів основних систем нетягового рухомого складу.
 • Здатність використовувати знання та уміння щодо технічної діагностики при експлуатації та ремонті сучасного нетягового рухомого складу, виявлення та усунення причин пошкодження, планування та виконання ремонтних робіт.
 • Здатність здійснювати діяльність з розробки, оформлення та впровадження у виробництво документації щодо технологічних процесів будівництва, експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів залізничного транспорту.
 • Базові знання методів автоматизації виробництва та ремонту вагонів, а також принципів побудови автоматичних та автоматизованих систем управління.
 • Базові уявлення про основні закономірності й сучасні досягнення у галузі технічної експлуатації, обслуговування, ремонту вагонів, а також комп’ютерних систем автоматизованого проектування.
 • Сучасні уявлення основ прикладної екології, знання й застосування на практиці принципів соціальних і екологічних наслідків своєї професійної діяльності.
 • Здатність до ділової комунікації у професійній сфері.
 • Знання основ економіки та організації виробництва та логістики.
 • Здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі математики (математичної статистики) для статистичної обробки експериментальних даних і математичного моделювання у сфері виробництві, експлуатації, технічного обслуговування та ремонті вагонів.
 • Здатність використовувати математичний апарат для практичного використання при проектуванні нових конструкцій вагонів.
 • Здатність використовувати професійно-профільовані знання та практичні навички при проектуванні систем кондиціювання повітря та електрообладнання пасажирських вагонів.
 • Здатність здійснювати безпечну технічну експлуатацію систем життєзабезпечення пасажирських вагонів.
 • Здатність розробляти технічні завдання і технічні умови та проектувати об’єкти залізничного транспорту з урахуванням естетичних, міцнісних і економічних параметрів.

Можливості працевлаштування

Після закінчення університету фахівці, що навчались за цією освітньою програмою, можуть з успіхом працювати у:

 • керівництві, департаментах та філіях АТ«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (сфера перевезення вантажів і пасажирів, експлуатація інфраструктури залізниць, промислова діяльність). Про наявність вакансій ви можете з’ясувати в кадрових службах ;
 • ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» ;
 • АТ “Харківський підшипниковий завод” ;
 • НПП “ХАРТРОН-ЭКСПРЕСС ЛТД” ;
 • ДП “Український науково-дослідний інститут вагонобудування”

та на багатьох інших підприємствах та в установах.

Найбільш поширені професії: начальник заводу або депо, головний інженер, інженер-технолог, інженер, майстер, механік, диспетчер та ін.

Додаткова інформація

Міжнародна діяльність.

Студенти-магістри мають можливість навчатись за програмою “Два дипломи”. Після закінчення навчання Ви отримуєте 2 дипломи – європейський (польський чи французький) та вітчизняний (УкрДУЗТ). Також наші студенти беруть участь у міжнародній програмі ERASMUS+ . За більш детальною інформацією звертайтесь у Відділ міжнародних зв’язків УкрДУЗТ.

Отримання робочих професій та робота у студентських загонах.

Студенти мають можливість додатково отримати робочі професії: провідник пасажирських вагонів, слюсар з ремонту рухомого складу, оглядач вагонів та працювати протягом навчального року і літом у студентських трудових загонах, поєднуючи роботу із навчанням. Також  проходити практику на оплачуваних робочих місцях та здобувати освіту за дуальною формою навчання.

Співпраця з виробництвом.

Підприємства та організації, що активно співпрацюють з випускаючою кафедрою: вагонні і пасажирські депо ПАТ Укрзалізниця, НПП “ХАРТРОН-ЭКСПРЕСС ЛТД”, Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут вагонобудування”, ПАТ Крюківський вагонобудівний завод, вагоноремонтні підприємства Укрзалізниці, ПАТ Азовмаш та інші науково-проектні підприємства та конструкторські організації, що пов’язані з транспортом та вагонним господарством. Кафедра також тісно співпрацює з провідними виробниками підшипникових вузлів для рухомого складу, а саме:  SKF, Timken та Brenco.