Альтернативні джерела енергії та екологічно чистий транспорт

Шифр: 23963

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: Українська мова та література, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 104.61

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 5/0

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 11850

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2021

Альтернативні джерела енергії та екологічно чистий транспорт

Гарант освітьої програми

Гарантом ОП “Альтернативні джерела енергії та екологічно чистий транспорт” є к.т.н., доцент Зінченко О.Є.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі електромеханіки, щодо застосування нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії в системах енергопостачання промислових підприємств та конструювання екологічно чистого види транспорту.

Студенти вчаться застосовувати сучасні напрацювання у конструюванні екологічно чистого видів транспорту, окрему увагу приділено вивчення систем перетворення сонячної радіації в електричну і теплову енергію, використання енергії вітру, морських течій і теплового градієнта температур для отримання електричної енергії; можливостей застосування біомаси і твердих побутових відходів для виробництва електричної і теплової енергії.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі електромеханіки на транспорті та інших галузях економіки.

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з проектуванням, обслуговуванням та експлуатацією сучасних систем електропостачання та екологічно чистого видів транспорту. Один з головних аспектів програми – альтернативні джерела енергії та екологічно чистий транспорт, їх впровадження та забезпечення безперебійної роботи.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • вивчаються стан і перспективи розвитку нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії, екологічні проблеми їх використання;
 • вивчаються законодавство України в області нетрадиційної енергетики;
 • вивчаються фізичні основи перетворення сонячної енергії в теплову і електричну, конструкції і схеми систем сонячного тепло- і електропостачання;
 • вивчаються теорії ідеального і реального вітряка, класифікацію і пристрій вітроенергетичних установок;
 • вивчаються основи використання енергії морських хвиль і течій;
 • вивчаються способи використання геотермальної енергії в системах теплопостачання;
 • вивчаються можливості застосування біомаси і твердих побутових відходів як енергетичне паливо;
 • вивчаються транспортні засоби, життєвий цикл яких не шкодить навколишньому середовищу;
 • формуються знання в області нетрадиційної енергетики;
 • формуються вміння застосовувати одержані знання з загальнотехнічних і загальноінженерних дисциплін, оволодіння методами аналізу, розрахунку та проектування систем транспортних засобів з альтернативними джерелами енергії на основі використання обчислювальної техніки;
 • вивчається організація і здійснення технічного обслуговування, експлуатації та ремонту як систем транспортних засобів з альтернативними джерелами енергії, так і окремих їх вузлів;
 • формуються навички розробки окремих елементів та підсистем транспортних засобів з альтернативними джерелами енергії, підтримання заданої експлуатаційної надійності, гарантування безпеки та економічності;

Можливості працевлаштування

Для виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської й дослідницької діяльності в галузі створення як систем транспортних засобів з альтернативними джерелами енергії, так і інших електромеханічних систем, проектних та дослідних робіт у галузі автоматизації керування на залізничному транспорті.

Додаткова інформація

В Україні велика кількість проектно-конструкторських та виробничих організацій, що відповідають програмі навчання та активно співпрацюють з випускаючою кафедрою (ДП завод «Електроважмаш», ДП Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування», науково-дослідний інститут НВО «ХЕМЗ», НВО «Приладобудівний завод імені Т.Г. Шевченка» та інші). Студенти навчаються в лабораторіях, оснащених обладнанням таких світових лідерів, як Siemens, Елакс, Medcom та інші.

Альтернативні джерела енергії та екологічно чистий транспорт