Безпека та охорона праці на залізничному транспорті

Шифр: 655

Спеціальність: 263 Цивільна безпека

Факультет: Факультет «Управління процесами перевезень»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 130

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 80/5

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2023

Безпека та охорона праці на залізничному транспорті

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Безпека та охорона праці на залізничному транспорті” є доц., к.т.н. Козодой Д.С.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою ОП є підготовка фахівців з вищою освітою за першим (бакалаврським) рівнем в сфері безпеки
та охорони праці, які відіграють важливу роль в процесі розвитку та удосконалення галузі
залізничного транспорту України, реалізації сучасних високотехнологічних проектів в цьому
напрямку.

Адресати освітньої програми

Освітня програма призначена в першу чергу для абітурієнтів, які цікавляться питаннями безпеки людини в різних аспектах її діяльності та бажають стати висококваліфікованим фахівцем, організатором, керівником в галузі безпеки та охорони праці в сучасних умовах.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час практичної діяльності або у процесі навчання, яка передбачає застосування теорій та методів проведення моніторингу, запобігання виникненню аварій, надзвичайних ситуацій, нещасним випадкам і професійним захворюванням, оцінювання їх можливих наслідків та їх ліквідування.

Можливості працевлаштування

Широкий спектр працевлаштування в сфері безпеки та охорони праці, організації процесів безпечної

експлуатації сучасних технічних засобів, інспекції в галузі охорони праці та промислової безпеки, а саме: АТ «Укрзалізниця»; адміністративних структурах; органах державної інспекції та управління з охорони праці; будівельних, експлуатаційних структурних підрозділах; в підрозділах великих промислових підприємств; в метрополітені.