Козодой Дмитро Сергійович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н.

Рік народження: 1980

Освіта:

У 2002 році закінчив Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю «Охорона навколишнього природного середовища та безпека на транспорті».

Кандидат технічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді К 08.085.03 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» за спеціальністю 05.26.01 – «Охорона праці».

Напрямок наукової діяльності:

Напрямок наукової діяльності: управління професійним ризиком, удосконалення СУОП на залізничному транспорті, безпека праці та запобігання аварійним ситуаціям при виконанні робіт з небезпечними вантажами, зниження виробничого шуму, правові аспекти охорони праці в Україні

Автор:

Автор понад 82 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи доцентом Козодоєм Д.С. видано та підготовлено до друку 75 науково-методичних та навчально-методичних розробок, з них навчально-методичних 19.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1. Козодой Д.С. Вимоги до сучасної системи управління охороною праці підприємств залізничного транспорту [Текст] / Козодой Д.С. // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сборник научных трудов. – Харьков: ХНАДУ, 2012. – № 59. – С. 95-99.
2. Козодой Д.С Якісне штучне освітлення як засіб підвищення безпеки праці на об’єктах залізничного транспорту [Текст] / Козодой Д.С // Вагонный парк: международный информационный научно-технический журнал. – Харьков: «Подвижной состав», 2012. – №12 (69) – С. 56-57.
3. Козодой Д.С. Дослідження сучасних методів оцінки та управління ризиком [Текст] / Козодой Д.С., Сколота А.С. // Строительство, материаловедение, машиностроение: сборник научных трудов. – Днепропетровск: ПГАСА, 2013. – №71. Т.2 – С. 79-82
4. Козодой Д.С. Шляхи підвищення безпеки перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом [Текст] / Долгополов П.В., Козодой Д.С. // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – ХаркІв: УкрДАЗТ, 2014. – № 144 – С. 40-45.
5. Козодой Д.С. До питання дослідження факторів, що обумовлюють рівень професійного ризику на залізничному транспорті [Текст] / Козодой Д.С., Сколота А.С. // Проблеми охорони праці в Україні: збірник наукових праць. – Київ: ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці», 2014. – №27 – С. 48-53.
6. Сударський В.М., Охорона праці на залізничному транспорті [Текст]: Конспект лекцій / Сударський В.М., Козодой Д.С., Брусенцов В.Г., Бугайченко І.І. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – 114 с.
7. Данько, М.І. Перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом [Текст]: навчальний посібник / М.І. Данько, А.О.Каграманян, Д.В.Ломотько, А.М.Котенко, В.М.Запара, Д.С. Козодой, М.М.Кузнецов, А.О.Ковальов, Д.С.Лючков, П.В.Долгополов, О.М.Ходаківський. – Харків: 2015. – 450 с.
8. Козодой Д.С. Управління охороною праці на залізничному транспорті – впровадження світового досвіду / Д.С. Козодой // Строительство, материало-ведение, машиностроение: Сборник научных трудов. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2015.-Вып.83 –С. 139 – 145.
9. Козодой Д. С. Оцінка надзвичайних подій під час перевезення небезпечних вантажів у контексті техногенного навантаження регіонів / Ю.В. Буц, О.В. Крайнюк, Д.С. Козодой, В.В. Барбашин // «Наука та прогрес транспорту» Вісник ДНУЗТ ім.Лазаряна, №3(75) – Дніпро: «Герда», 2018 – С. 27-35.
10. Козодой Д.С. Охорона праці на залізничному транспорті: Навч.посібник / Д.С. Козодой, О.В. Костиркін, С.О. Кисельова, Н.В. Козодой – Харків: УкрДУЗТ, 2020 – 124 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Електротехніка та електробезпекаБезпека та охорона праці на залізничному транспорті
2Системи контролю небезпечних та шкідливих факторівБезпека та охорона праці на залізничному транспорті
3Розслідування, облік та аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварійБезпека та охорона праці на залізничному транспорті
4Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництвіБезпека та охорона праці на залізничному транспорті
5Правові основи працеохоронної політикиБезпека та охорона праці на залізничному транспорті